— Olli-Poika Parviainen

Koulutusleikkaukset torjuttava!

Suomen menestys on perustunut koulutukseen, tutkimukseen ja osaamiseen. Suomi on turvallinen ja vakaa yhteiskunta pitkälti myös siksi, että olemme ymmärtäneet satsata lapsiin ja nuoriin. 1990-luvun lamastakin selvisimme lopulta koulutukseen ja osaamiseen satsaamalla. Meidät tunnustetaan maailmanlaajuisesti korkean osaamisen maana. Tai ainakin tähän asti on tunnustettu.

Hallitus aikoo leikata koulutuksesta ennenkuulumattoman paljon, jopa kolme miljardia vaalikauden aikana. Hallituksen leikkaukset tulevat läpäisemään käytännössä kaiken koulutukseen liittyvän varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, toisen asteen kautta korkeakoulutukseen ja tutkimukseen.

Suomeen uhkaa syntyä kurjistumisen kierre. Asemamme koulutusvaltiona heikkenee, taloutemme sakkaa ja ihmisten yhdenvertaiset mahdollisuudet pärjätä elämässä huonontuvat.

Hallitus nostaa varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja, korottaa maksuja ja rajoittaa päivähoito-oikeutta. Päivähoidon leikkaukset heikentävät päivähoitohenkilöstön jaksamista ja uhkaavat synnyttää lasten luokkayhteiskuntaa. Varhaiskasvatuksesta tinkiminen lisää syrjäytymistä ja eriarvoistumista.

Hallitus leikkaa peruskouluilta liikkumavaran oppimiserojen kaventamiseksi ja kohtuullisten ryhmäkokojen turvaamiseksi. Hallitus napsii ammatillisesta koulutuksesta vuosittain 250 miljoonaa ja korkeakouluilta vuosittain 75 miljoonaa. Lisäksi hallitus heikentää korkeakoulujen rahoitusta vielä lisää indeksijäädytyksillä ja haluaa ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen historiassa tietoisesti alentaa ihmisten kouluttautumisen astetta.

Koulutuksesta on tehty suuria säästöjä jo aiemmin.  Ennen vaaleja käytännössä kaikki puolueet lupasivatkin, ettei koulutuksesta leikata. Pääministeri Juha Sipiläkin kommentoi vielä vaalien alla jo aiempien koulutusleikkausten olleen liikaa.

Hallitus muistaa myös opiskelijat. Nimittäin perumalla opintotuen sitomisen indeksiin. Valtion tutkimus- ja kehitystoiminnan hallitus supistaa niin alas, että hallituksen omatkin tavoitteet uusiin innovaatioihin perustuvista menestystarinoista uhkaavat jäädä haaveiksi.

Myös hallituksen kuntiin kohdistama politiikka johtaa siihen, että kunnat ovat käytännössä pakotettuja säästämään koulutuksesta kaiken tämän päälle vielä lisää.

Hallitus aikoo myös käynnistä maksuttoman koulutuksen purkamisen ottamalla käyttöön ulkomaisten opiskelijoiden lukukausimaksut, vaikka niiden vaikuttavuus on todettu huonoksi.

Suomen tilanne on vaikea, mutta sitä ei ratkaista paniikkiratkaisuilla, jotka nakertavat omaa tulevaisuuttamme. Meidän on mahdollista tasapainottaa valtion taloutta kestävästi. Vihreät korvaisivat koulutusleikkaukset kokonaan hakemalla leikkaukset mm. ympäristölle haitallisista tuista.

Tämän vuoksi osallistuimme tänään lähes koko opposition yhteiseen välikysymykseen. Suomella ei ole varaa näihin koulutusleikkauksiin.