— Olli-Poika Parviainen

Avoimuuden avulla parempia lakeja

Olli-Poika Parviainen

Valtiovarainministeriö valmistelee kiisteltyä hallintarekisterin käyttöönottoa. Esimerkiksi valtiovarainministeri Stubb on puolustanut (IL 8.10.) hanketta avoimuudella. Monilla suomalaisilla on epäilemättä vaikeuksia ymmärtää, miten avoimuus lisääntyisi uudistuksessa, jota mm. veroviranomaiset ja syyttäjät kritisoivat juuri avoimuuden heikkenemisestä.

Tilanne muuttuu vielä ristiriitaisemmaksi, kun seuraa, miten valtiovarainministeriö asiaa valmistelee. Eilen saimme lukea lehdistä siitä, kuinka ministeriö oli aluksi evännyt hallintarekisteriä käsittelevään taustatilaisuuteen pyrkineeltä toimittajalta pääsyn tilaisuuteen. Lisäksi tilaisuudelle oli annettu tiukat ohjeet siitä, miten media voi ylipäätään tilaisuudessa toimia ja miten se saa tilaisuuden puheenvuoroihin viitata.

Viime viikolla maa- ja metsätalousministeriö puolestaan järjesti kuulemisen koskien pikavauhtia valmisteltavia metsähallituslain muutoksia. Hallitus ehdottaa, että yleisistä vesialueista huolehtiminen ja niihin liittyvät päätökset siirrettäisiin luontopalveluilta talousosastolle. Muutos huolestuttaa monia.

Suureen muutokseen liittyvä kuuleminen päätettiin kuitenkin järjestää poikkeuksellisen nopealla aikataululla, hyvin rajoitetulle joukolle sidosryhmiä. Lisäksi toimittajien vapaata mahdollisuutta osallistua kuulemiseen ja raportoida kaikista siellä esitetyistä näkemyksistä on rajoitettu.

Avoimuus ja osallistumismahdollisuudet ovat toimivan kansalaisyhteiskunnan elinehto. Kansalaiset ja järjestöt voivat tunnistaa lainvalmistelussa asioita, jotka virkamiehiltä ja poliitikoilta saattavat jäädä huomioimatta. Avoimuus helpottaa myös esimerkiksi ihmisten mahdollisuuksia suunnitella toimintaansa pitkäjänteisesti. Jos lainvalmistelu on hyvää, se kestää kyllä kritiikin. Silloin avoimuuttakaan ei pidetä uhkana, vaan mahdollisuutena varmistaa, että valmistelu on todella onnistunut.

Ministeriöiden toiminta on räikeässä ristiriidassa valtionhallinnon kauniiden osallisuustavoitteiden kanssa. Suomalaisen voi olla vaikea välttyä siltä vaikutelmalta, että ministeriöillä on tilaisuuksissa jotain salattavaa.

Riippumatta siitä, onko vaikutelmassa perää vai ei, pelkkä kokemus salailusta uhkaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä ja poliittisen johtamisen uskottavuutta. Lainsäädännössä ja lakien toimeenpanossa on vaikea onnistua, jos kansalaiset ja asioita kansalaisille raportoiva media kokevat jäävänsä pimentoon valmistelusta eivätkä tunne valmistelua kohtaan luottamusta.

Jätän yhdessä muiden vihreiden kanssa asiasta kirjallisen kysymyksen perjantaiaamuna eduskunnassa hallituksen vastattavaksi. Avoimuuden puutteisiin voidaan ja tulee puuttua.

Ensinnäkin ministeriöiden on noudatettava nykyisiä suosituksia ja hallituksen olettaisi noudattavan omaa ohjelmaansa, jossa tavoitellaan avoimuuden parantamista. Toiseksi hallituksen pitää päättäväisesti ohjata ja tukea ministeriöitä hyvään viestintään ja lainvalmistelun avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Paitsi jos hallitus todella haluaa salailla asioita ja toimia omaa ohjelmaansakin vastaan. Silloin pitäisi vaihtaa hallitus. Siihen olisi kyllä muitakin syitä.