— Olli-Poika Parviainen

Askelia kohti parempaa yrittäjyyspolitiikkaa

Olli-Poika Parviainen

Hallitus esitteli tänään työllisyys- ja yrittäjyyspakettinsa. Se oli kokonaisuudessaan myönteinen yllätys muutamin varauksin. Paketin toimenpiteet kohdistuvat pääosin työpaikkojen luomiseen pienissä yrityksissä, tosin varsin varovaisella keinovalikoimalla. Suurimmat kysymysmerkit liittyvät työn vastaanottovelvollisuuden kiristämiseen.

Vihreät ovat kannattaneet kynnyksen madaltamista yrityksen ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Se on järkevää, sillä tällä hetkellä juuri ensimmäisen työntekijän rekrytointi on pienelle yritykselle usein kohtuuttoman suuri askel. Vaatii vahvaa luottamusta oman yrityksen menestykseen, jotta uskaltaa ryhtyä työnantajaksi muillekin kuin itselleen. Se on tässä taloussuhdanteessa paljon vaadittu.

Hallitus haluaa madaltaa tätä kynnystä palkkatukea, starttirahaa tai muuta kannustinta käyttämällä. Yksinkertaisempi tukimuoto olisi työnantajan sivukulujen madaltaminen ensimmäisen työntekijän osalta. Hallituksen esitys on kuitenkin askel oikeaan suuntaan. Työkaverin palkkaamista itselleen pohtivat yksinyrittäjät saavat nyt katetta lukuisille vaalilupauksille.

Toinen vihreiden esillä pitämä avaus on ollut ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan käyttäminen yrittäjän starttirahana. Tämä helpottaisi työttömäksi jääneen mahdollisuuksia ryhtyä yrittäjäksi. Hallitus ottaa askelia tähän suuntaan laajentamalla työttömyysetuuksien käyttöä liikkuvuusavustukseen, starttirahaan ja palkkatukeen. Sen sijaan, että työttömäksi jäänyt joutuu odottelemaan toimettomana, hän voi käyttää työttömyysavustusta esimerkiksi yritystoimintaan.

Kolmanneksi olen ilahtunut siitä, että hallitus huomioi vihdoin myös itsensä työllistäjät. Vielä syksyllä työttömyysturvalain uudistamisen yhteydessä vaikutti siltä kuin tämä ihmisryhmä olisi  hallitukselle ilmaa. Vihreät pitivät eduskunnassa ääntä itsensä työllistäjien puolesta.

Nyt hallituksella on toinen ääni kellossa. Hallitus aikoo omien sanojensa mukaan kehittää itsensä työllistäjien työttömyysturvaa ja muun muassa helpottaa sivutoimisen yrittämisen aloittamista työttömänä. Tämä on monelle freelancerille, yksinyrittäjälle, taiteilijalle ja tutkijalle hyvä uutinen. Toivottavasti hallitus kuuntelee heitä nyt tarkalla korvalla.

Hallituksen työllisyyspaketin ongelmallisimmat kohdat liittyvät työttömyysturvan ehtojen tiukentamiseen. Velvollisuutta työn vastaanottamiseen ja työllistämistoimenpiteisiin osallistumiseen kiristetään. Hallitus kutsuu tätä "kannustinloukkujen purkamiseksi". Tämä sotii hallituksen kokeiluksikin suunnitellun perustulon filosofiaa vastaan. Perustulon ajatuksena on purkaa kannustinloukkuja byrokratiaa vähentämällä ja työn vastaanottamisen kannattavuutta parantamalla.

Työllistämistoimenpiteet eivät tähän mennessä ole osoittautuneet erityisen tehokkaiksi työllistymisen kannalta. Toisinaan ne näyttäytyvät työttömille myös turhana kyykyttämisenä. Taustalla on usein ajatus siitä, että työttömien täytyy tehdä edes jotain sosiaaliturvansa eteen. Perustulo sen sijaan pohjautuu luottamukseen. Sen ydinajatuksena on, että ihmiset itse osaavat parhaiten arvioida oman elämäntilanteensa. Kun sosiaaliturva joustaa, työllistymisenkin esteet poistuvat.

Nyt tuleekin vaikutelma, ettei hallituksen vasen käsi tiedä, mitä oikea tekee. Olisi järjetöntä antaa perustulolla ihmisille vapautta, joka otetaan sosiaaliturvan ehtoja kiristämällä pois. Tarkat keinot työttömyysturvan kiristämiseen jäivät kuitenkin hämärän peittoon ja työministeri Jari Lindström ilmoitti palaavansa asiaan maanantaina. Ilmeisesti hallitus ei vielä ole täyttä sopua näistä toimenpiteistä saavuttanut.

Kokonaisuudessaan hallituksen yrittäjyys- ja työllisyyspaketti sisältää lukuisia vihreidenkin kannattamia askelia kohti järkevämpää yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikkaa. Tarjoamme hallitukselle yhteistyön kättä näiden edistämisessä. Samalla toivomme, että hallitus ottaa perustulokokeilun tosissaan eikä vedä siltä mattoa alta omilla toimillaan.