— Oras Tynkkynen

Avataan höttöä

Viime viikonloppuna työministeri Sinnemäen erityisavustaja lähetti vahingossa toimittajille viestin, jossa perattiin demarien verolinjauksia. Viestissä todettiin: ”Ja en kyllä tajua, mistä saavat 500 miljoonaa ymppäveroja noilla rajauksilla! Musta olisi tosi hyvä jos Oras voisi avata tuota höttöä.”

Minäpä avaan.

Alkuvuodesta kolme nykyistä suurta puoluetta ovat kaikki julkistaneet omat verolinjauksensa. Se on hienoa, sillä nyt äänestäjät voivat arvioida puolueiden kantoja – ja taustalla olevia arvovalintoja. Vihreät julkisti omat veropoliittiset linjauksensa jo marraskuussa.

Ympäristön kannalta kokoomuksen verolinjaukset ovat kolmesta suuresta parhaat. Vaikka puolueen ohjelma on yksityiskohdissa säästeliäs, siinä näytetään vihreää valoa energiaverojen korottamiselle ja saastuttaja maksaa -periaatteen vahvistamiselle.

Keskustan ja demarien verolinjaukset ovat puolestaan ympäristön näkökulmasta perin vaatimattomia. Puolueet torppaavat kotitalouksien energiaverojen korottamisen, mikä merkitsee niiden tosiasiallista laskemista – euromääräiset verot kun menettävät voimaansa inflaation takia. Molemmat myös väläyttelevät teollisuuden energiaverojen leikkaamista eri mekanismeilla.

Keskusta ja demarit perustelevat kantaansa sillä, että energiaverot korottaisivat tavallisten suomalaisten kustannuksia. Ja ihan totta, verot maksaa aina joku.

Puolueiden omat ehdotukset vaikuttavat kuitenkin samoin. Sekä keskustan ajamaa arvonlisäveroa että demarien pakkaus- ja jäteveroja maksaisivat kaikki suomalaiset maksukyvystä riippumatta.

Pakkausveroa on vähän vaikea puolustaa ympäristösyilläkään. Pakkausten osuus arjen ympäristökuormituksesta on marginaalisen pieni. Jos pakkausten vähentäminen lisäisi esimerkiksi ruoan hävikkiä, ympäristöhaitat voisivat jopa kasvaa.

Keskusta ja demarit ovat siis valmiita menemään tasaveroilla kuluttajien kukkarolle silloin, kun verojen ympäristöhyödyt ovat vaatimattomia. Puolueet kuitenkin karttavat veroja, joilla voitaisiin tehokkaasti ohjata vähentämään ympäristökuormitusta.

Kaikkien kolmen puolueen verolinjausten arviointia vaikeuttaa epämääräisyys. Demarit haluavat kerätä 550 miljoonaa euroa lisää ”ympäristö- ja haittaveroilla”, mutta summan jakautumista alkoholi- ja tupakkaverojen sekä toisaalta pakkaus- ja jäteverojen välillä ei ennen vaaleja haluta paljastaa. Keskustasta ja kokoomuksesta ei saa irti tätäkään vähää.

Vihreät on valmis korottamaan maltillisesti veroja, jotta valtiontalouden kestävyysvaje saadaan katettua ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus turvattua. Samalla haluamme kuitenkin uudistaa verojärjestelmää ympäristön kannalta kestävään ja sosiaalisesti oikeudenmukaiseen suuntaan.

Molemmissa suhteissa suurten puolueiden linjaukset jättävät paljon parantamisen varaa.

Jaa sivu: