— Oras Tynkkynen

Kaikki kannattavat junia – harva esittää rahoitusta

VR:n toimitusjohtaja Mikael Aro peräsi Helsingin Sanomissa alkuviikolla päättäjiltä visiota rataliikenteen tulevaisuudesta. Jos junaliikenteestä halutaan kehittää tosissaan, investointeja ei ole varaa lykätä enää yhtään.

Vaalien alla jokainen puolue kannattaa lämpimästi joukkoliikennettä. Kaikkien ehdokkaiden mielestä ratoihin pitää satsata lisää – mieluiten kunkin omaan vaalipiiriin

Vihreät ei erotu muista puolueista siinä suhteessa, että puhumme ratojen puolesta. Meidät erottaa muista se, että esitämme suunnitelman junaliikenteen kehittämisestä – ja miten sen rahoittaisimme.

Vihreiden mallissa satsataan tällä vuosikymmenellä ratoihin ja joukkoliikenteeseen 2,6 miljardia euroa nyt kaavailtua enemmän. Näin junat saadaan kulkemaan ajallaan, nopeammin ja useammin.

Junapaketissa satsataan reippaasti nykyisten ratojen kunnossapitoon ja parantamiseen. Lähiraideliikenne saadaan vauhtiin suurilla kaupunkiseuduilla ja joukkoliikenteen ostot turvataan. Helsingin ratapihan pullonkaula saadaan lavennettua ja uusia ratahankkeita käynnistettyä.

Tuhti paketti rahoitetaan kolmea kautta. Ensinnäkin nykyisiä liikennemäärärahoja kohdennetaan ratoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että uusien moottoriteiden rakentamiseen ei rahaa jää – minkä myös haluamme sanoa suoraan äänestäjille ennen vaaleja.

Toiseksi Helsingin seudulla otetaan käyttöön ruuhkamaksut, joilla voidaan rahoittaa alueen joukkoliikennehankkeita. Kolmanneksi tulevaisuusinvestointeja maksetaan myymällä harkitusti valtion ei-strategisia osuuksia pörssiyhtiöissä. Näin vanhaa omaisuutta muutetaan uudeksi - sijoituksiksi, jotka parantavat koko Suomen hyvinvointia ja kilpailukykyä.

Politiikka on valintojen tekemistä. Jos haluaa lisää rahaa ratoihin ja junavuoroihin, pitää se ottaa jostain.

Näin ilmeinen tosiseikka tuntuu kuitenkin monille poliitikoille ylitsepääsemättömän vaikealta ennen vaaleja. Jos vanhat puolueet haluavat lisätä ratamäärärahoja, mistä ne taiotaan?

Mistä kokoomus, demarit ja keskusta kaivaisivat rahat siihen, että junaliikenne saadaan sujumaan? Vai riittääkö katteettomien lupausten esittäminen äänestäjille?

Vihreät on oman mallinsa esittänyt. Toivomme, että myös vanhoilla puolueilla on rohkeutta kertoa äänestäjille oma visionsa junaliikenteen kehittämisestä - ja ennen kaikkea toteuttamiskelpoinen suunnitelma sen rahoittamisesta.

Jaa sivu: