— Oras Tynkkynen

Kuuluuko kansan päättää demokratiassa?

Vihreät esitti lauantaina kansanäänestystä ydinvoimasta luopumisesta. Äänestyksessä suomalaiset saisivat ottaa kantaa siihen, voidaanko Suomeen myöntää lupia vielä uusille ydinvoimaloille. Samalla linjattaisiin siitä, tuleeko vanhoja ydinvoimaloita alkaa sulkea sitä mukaa kuin kestäviä, vähäpäästöisiä ratkaisuja on riittävästi tarjolla.

Vastaanotto aloitteelle oli muissa puolueissa kriittinen, jopa tyrmäävä.

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Sirpa Puhakka ihmetteli, miksi nyt pitäisi järjestää äänestys, vaikka hallitus juuri ohjelmassaan linjasi energiapolitiikkaa. Hallitusohjelmat laaditaan kuitenkin neljäksi vuodeksi, mutta energiainvestointeja tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin. Kansan enemmistön mielipide linjaisi energiapolitiikan suuntaa yli hallitusrajojen.

Sosialidemokraattien Mikael Jungner kuvasi esitystä ”vastuuttomaksi”. Vihreiden mielestä taas on vastuullista, että energiataloutta rakennetaan ulkomaisen riskiteknologian sijaan kotimaisten, kestävien ratkaisujen varaan ja että kansa saisi siitä päättää.

Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä puolestaan piti YLEn uutisen mukaan kansanäänestystä arveluttavana demokratian kannalta. Vihreissä kansan enemmistön mahdollisuutta päättää suurimmista asioista pidetään päinvastoin demokratian mukaisena.

Kansanäänestys ruokkisi vilkasta yhteiskunnallista keskustelua ja auttaisi kansalaisia muodostamaan kantansa eri näkemysten perusteella. Näin kävi taannoin EU-jäsenyydestä päätettäessä.

STT:n uutisessa tulkittiin Vihreiden vaativan, että Olkiluodon vanhat reaktorit suljetaan vuoteen 2018 mennessä. Kannanotossa ei kuitenkaan otettu kantaa yksittäisten reaktorien sulkemistahtiin.

Vihreiden mielestä vanhoista ydinvoimaloista tulee luopua mahdollisimman ripeästi. Tämän tulee tapahtua kuitenkin sellaisessa aikataulussa, että sähköhuolto ehditään turvata uskottavasti kestävillä ratkaisuilla.

Olisi ennenaikaista lyödä lukkoon tiukkaa aikataulua yksittäisten reaktorien alasajolle. Sen sijaan kaikki paukut tulee keskittää energiatehokkuutta parantavan ja kotimaista, uusiutuvaa energiaa lisäävän uuden teknologian käyttöönottoon.

Sitä toivottavasti muutkin puolueet voivat tukea.

Jaa sivu: