— Oras Tynkkynen

Kohtuutta kilometrikorvauksiin, vakautta talouteen

Hallitus pääsi viime viikolla sopuun laajasta paketista valtiontalouden sopeuttamiseksi. Veroja korotetaan yhteensä 1,5 miljardilla ja menoja karsitaan 1,2 miljardilla eurolla. Näin pyritään välttämään Kreikan tie ja turvaamaan hyvinvointivaltion rahoitus myös tulevaisuudessa.

Kansainvälisestikin harvinaislaatuista on, että niukkuutta jakaessaan hallitus pyrkii kaventamaan tuloeroja kiristämällä rikkaimpien ja keventämällä pienituloisten verotusta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että sopeutuspaketissa on myös vahva ympäristöelementti.

Veronmaksajat ovat tähän asti tukeneet yksityisauton käyttöä työasioissa avokätisillä kilometrikorvauksilla, jotka usein ylittävät auton käytön todelliset kustannukset työntekijälle. On myös viitteitä siitä, että maksamalla työstä palkan sijaan korvauksina on pyritty välttämään veroja.

Kun jostain pitää säästää, kannattaa aloittaa ympäristölle haitallisista tuista. Hallitus sopi, että 900 miljoonaa euroa joka vuosi nielevistä kilometrikorvauksista säästetään 70 miljoonaa, siis alle kymmenys. Korvauksista pitää hakea malli, joka mahdollistaa työntekijälle kohtuullisen korvauksen ilman holtitonta veronmaksajien tukea autoilulle.

Energiantuotannon polttoaineilta perittävissä veroissa painotetaan päästökomponenttia. Tämä parantaa verojen ympäristöohjaavuutta ilman, että lasku kuluttajille tai teollisuudelle nousee.

Hallitusohjelmassa sovittu windfall-vero päätettiin ottaa käyttöön vuonna 2014. Vero kohdistuu suurten energiayhtiöiden ansiottomiin voittoihin, joten se ei korota sähkön hintaa kotitalouksille.

Vaikka valtio on tiukalla säästökuurilla, samalla hallitus tekee strategisia tulevaisuusinvestointeja. Merituulivoiman käyttöönottoa vauhditetaan kohtuullisella potilla, ja raiteisiin satsataan reippaasti enemmän kuin teihin. Kannustin yritysten tutkimukseen ja kehitykseen puolestaan tukee vihreitä innovaatioita.

Kukaan ei leikkaa menoja tai korota veroja vain huvin vuoksi. Hallitus sai aikaan kokonaisuuden, joka ei vain tasapainota taloutta, vaan tekee sen reilulla ja kestävällä tavalla.

Jaa sivu: