— Oras Tynkkynen

Tiemaksut mahdollista toteuttaa järkevästi tai hölmösti

Tänään julkistettu Jorma Ollilan työryhmän raportti on monessa suhteessa oikeilla jäljillä. Verotuksen painopistettä kannattaa siirtää auton ostamisesta ja omistamisesta sen käyttämiseen. Toimivan ja reilun järjestelmän rakentaminen vaatii silti vielä paljon työtä ja korjauksia.

Ollilan työryhmän loppuraportissa on esitystä jalostettu palautteen perusteella. Esimerkiksi maksuvyöhykkeitä on aiemman kahden sijaan kolme, mikä ottaa paremmin huomioon Suomen kokoisen maan sisäiset erot.

Raportti toteaa, että tiemaksuja on kalliimpaa kerätä kuin nykyisiä autoilulta perittäviä veroja. Korkeampien keräyskulujen vastineeksi saataisiin kuitenkin merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä.

Fiksusti toteutetuilla tiemaksuilla voidaan kerätä veroja reilummin ja vähentää päästöjä tehokkaammin ilman, että autoilun kulut kokonaisuutena kasvavat. Samalla autoilijoille voidaan tarjota lisäpalveluita – ja hyvässä lykyssä kehittää järjestelmästä uusi vientituote.

Maksuilla autoilua voidaan verottaa enemmän siellä, missä haitat ovat suuria ja vaihtoehtoja oman auton käytölle tarjolla. Vastaavasti autoilija joutuisi maksamaan vähemmän silloin, kun haitatkin ovat pienempiä ja auton käyttö monissa tapauksissa välttämätöntä – erityisesti maaseudulla.

Ollilan työryhmä muistuttaa, että ennen päätöstä tiemaksuista pitää varmistaa kansalaisten yksityisyydensuoja. Yksi tapa voisi olla toimittaa maksujärjestelmään tieto ainoastaan maksettavasta summasta, ei auton sijainnista. Vihreät ei hyväksy tiemaksujen toteuttamista tavoilla, jotka vaarantaisivat ihmisten yksityisyydensuojan.

Työryhmän esityksissä on kuitenkin myös ongelmallisia kohtia. Yksi niistä on autoveron korvaaminen tiemaksuilla.

Esitys lisäisi kustannuksia niille suomalaisille, jotka joutuvat ajamaan esimerkiksi töiden takia paljon, mutta jotka eivät halua tai pysty ostamaan uutta autoa. Autoveron poistaminen myös laskisi eniten juuri kalliiden ja runsaspäästöisten autojen hintoja – muutos, jota on vaikea pitää sen paremmin reiluna kuin ympäristön kannalta järkevänä.

Toimivampi malli olisi korvata tiemaksuilla ajoneuvovero kokonaan, mutta autovero vain osittain. Sen sijaan maksuilla kannattaisi korvata osa polttoaineveroista.

Näin autovero säilyisi kannustamassa ihmisiä valitsemaan vähäpäästöisiä autoja. Kustannukset paljon vanhoilla autoilla ajavilla eivät nousisi kohtuuttomiksi. Dieselin polttoaineveron laskeminen puolestaan alentaisi vientiteollisuuden kuljetuskustannuksia.

Ollilan työryhmä korostaa, että päätös tiemaksuista on pohjimmiltaan poliittinen. Nyt on tärkeä jalostaa raportissa esitettyjä ajatuksia malliksi, joka tekee autoilun verotuksesta nykyistä reilumpaa ja ekologisempaa, yksityisyydensuojaa vaarantamatta.

Jaa sivu: