— Oras Tynkkynen

Fossiilien lähtölaskenta

Oras Tynkkynen

Pariisin kokous merkitsee käännekohtaa kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Uusi ilmastosopimus velvoittaa kaikki maailman maat esittämään päästösitoumukset, arvioi ja tarkistaa maiden ilmastotoimia säännöllisesti sekä takaa kohtuullisen rahoituksen köyhien maiden ilmastotyöhön.

Samalla sopimus lähettää maailmalle olennaisen viestin. Fossiilisten polttoaineiden lähtölaskenta on alkanut.

Sopimuksen toinen artikla kirjaa tavoitteeksi rajoittaa lämpeneminen selvästi alle kahden asteen. Toiveena on yltää jopa 1,5 asteeseen, vaikka sitä koskeva kirjaus on yleisluontoisempi.

Jo kahden asteen tavoite edellyttää roimia ja ripeitä päästövähennyksiä. Sopimuksen mukaan maailman päästöt pitää kääntää laskusuuntaan niin pian kuin mahdollista, minkä jälkeen leikkausten pitää olla nopeita. Vuosisadan toisella puoliskolla on yllettävä nettona jo nollapäästöihin: mitä päästöjä vielä on jäljellä pitää sitoa toisaalla.

Maailmanlaajuisten ja yleisluontoisten päästötavoitteiden tulkkaaminen ei ole aivan yksinkertaista. Käytännössä suunta on kuitenkin selvä.

Fossiilisten polttoaineiden käyttöä on alettava vähentää merkittävästi. Käytännössä niistä on luovuttava teollisuusmaissa kokonaan viimeistään vuosisadan puoliväliin mennessä. 

Vahvistuva ilmastopolitiikka johtaa voimistuvaan ohjaukseen. Kiinassa on alkamassa valtakunnallinen päästökauppa runsaan vuoden päästä, ja fossiilipäästöjä rokotetaan muuallakin yhä ankarammin.

Pariisin sopu nakertaa fossiilien tulevaisuutta myös vastakkaisesta suunnasta. Kun maailman investoinnit uusiutuvaan energiaan kiihtyvät entisestään, teknologian kustannukset jatkavat alamäkeä. Tulevaisuudessa yhä useammassa tilanteessa fossiilit häviävät yksinkertaisesti siksi, että ne ovat kalliimpia kuin puhtaat vaihtoehdot.

Selvää on, että muutos ei tapahdu yhdessä yössä. Turkin ja Indonesian kaltaiset maat jatkavat vielä toistaiseksi miljardi-investointeja hiilivoimaloihin. 

Myös fossiileissa on eroja. Öljyä tarvitaan autojen tankkiin vielä vuosikymmeniä, ja maakaasulla on monissa maissa rooli vähemmän saastuttavana siltana uusiutuvaan energiatalouteen. 

Suunta on silti selvä. Tolkulliset yritykset ymmärtävät, että fossiilien kaivamiseen ja käyttämiseen on yhä vähemmän houkuttelevaa sijoittaa. Hereillä olevat valtiot näkevät, että uusia alueita ei kannata avata öljyn poraamiseen ja hiilen kaivamiseen.

Fossiiliset polttoaineet ovat auringonlaskun ala. 


Oras Tynkkynen
Euroopan vihreiden hallituksen jäsen