— Outi Alanko-Kahiluoto

Apurahansaajille sosiaaliturva - vihdoin!

Apurahansaajat ovat olleet sosiaaliturvan suhteen lainsuojattomia. Nyt tilanne on muuttumassa: apurahansaajille taataan vuoden 2009 alusta eläketurva, sairasvakuutusturva sekä lakisääteinen tapaturmaturva.

Apurahansaajien sosiaaliturvaa koskevat hallituksen esitykset annetaan eduskunnalle kesään mennessä.

Vihreät ovat käyneet sinnikästä taistelua apurahansaajien sosiaaliturvan järjestämiseksi. Siksi hallitusohjelmaan kirjattu lupaus apurahansaajien sosiaaliturvan järjestämisestä sekä tieteen- ja taiteentekijöiden työttömyysturvan paranemisesta oli meille suuri voitto. Vaatimuksemme on, ettei sosiaaliturvan järjestäminen saa pienentää apurahansaajan käteen jääviä tuloja.

Verottoman apurahan ylärajaa nostetaankin nyt nykyisestä noin 15 848 eurosta 18 300 euroon, mikä on hyvä alku. Pidemmällä tähtäimellä apurahojen tasoa on reilusti nostettava ja kunnollista palkkarahoitusta lisättävä, jotta tutkijanuran houkuttelevuutta voitaisiin aidosti lisätä - kuten hallitusohjelmassa myös luvataan tehdä.

Apurahalla työtä tekevät ovat tähän asti olleet vailla minkäänlaista eläketurvaa. Apuraha ei ole kartuttanut työeläkettä eikä apurahansaajalla ole tapaturman varalta ollut minkäänlaista vakuutusta.

Raskaaksi tullessaan apurahansaaja on pudonnut suoraan minimiäitiyspäivärahalle - vaikka toisaalta virkamiehet ovat mielellään laskeneet apurahan tuloksi esimerkiksi päivähoitomaksua määrättäessä. Apurahatutkijat ovat olleet tämän maan koulutetuinta köyhälistöä.

Liioittelematta voi todeta, että apurahoilla elävät tutkijat, taiteilijat ja muut kulttuurialojen pätkätyöläiset ovat olleet suomalaisen työperustaisen sosiaaliturvasysteemin alinta kastia - kertakäyttöhyödykkeinä, joiden työ on kyllä kelvannut, mutta jotka apurahakauden päätyttyä on jätetty sosiaaliturvattomiksi, pahimmassa tapauksessa sekä ilman työttömyysetuutta että toimeentuloturvaa.

Apurahansaajien sosiaaliturvauudistuksen myötä apurahallakin tutkimusta tekevä uskaltaa tulla raskaaksi. Apurahataiteilijallakin on lupa sairastua ja lupa perustaa perhe. Apurahansaajien sosiaaliturvan järjestäminen on oikeus ja kohtuus myös siksi, että yhä merkittävämpi osa taiteesta ja tutkimuksesta tehdään apurahoilla. Apurahakaudet ovat myös pidentyneet: etenkin pitkien 3-5-vuotisten apurahojen määrä on kasvanut.

Apurahansaajat eivät valitettavasti ole sosiaaliturvasysteemin ainoita väliinputoajia. Siksi odotamme paljon myös hallitusohjelmaan kirjatulta perusturvan uudistamiselta. Sosiaaliturvasysteemiä on välttämätöntä uudistaa niin, että turha luukuttaminen ja byrokraattisuus vähenee, sosiaaliturvan aukot poistuvat, väliinputoaminen estetään ja köyhyys vähenee. Perusturva kuuluu kaikille, kaikissa elämäntilanteissa.

Outi Alanko-Kahiluoto
Sivistysvaliokunnan jäsen, Tatusotu-työryhmän perustaja sekä Tieteentekijöiden liiton sosiaaliturvatyöryhmän jäsen. 

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote aiheesta.  

Jaa sivu: