— Outi Alanko-Kahiluoto

Myös pätkäapurahat saatava sosiaaliturvan piiriin

Vihreä eduskuntaryhmä on tänään lähettänyt avoimen kirjeen sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle. Kirjeessä ilmaisemme huolestuneisuutemme uutisesta, jonka mukaan alle neljän kuukauden mittaisilla pätkäapurahoilla työskentelevät olisivat jäämässä apurahansaajien sosiaaliturvalain ulkopuolelle.

Lakia apurahansaajien sosiaaliturvasta viimeistellään paraikaa sosiaali- ja terveysministeriössä. Laki toteutetaan maatalousyrittäjien eläkevakuutusjärjestelmän (MELA) puitteissa. Ongelmaksi lain valmistelussa on muodostunut se, ettei tietokonejärjestelmä tunne alle neljän kuukauden pituisia työsuhteita. Seurauksena tästä olisi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien apurahansaajien jääminen vaille sosiaaliturvaa.

Lain myötä apurahansaajille taataan vihdoin sairasvakuutusturva sekä tapaturmaturva. Apurahansaajat ovat pitkään olleet yhteiskuntamme lainsuojattomia, mikä kertoo paljon sosiaaliturvajärjestelmämme puutteellisuudesta. Apurahansaaja ei ole palkansaaja eikä yrittäjä, ja siksi järjestelmä ei ole kyennyt häntä tunnistamaan.

Lyhyillä, alle neljän kuukauden pituisilla kohdeapurahoilla ja produktiorahoituksilla tehdään töitä kaikilla taiteenaloilla teatterista tanssiin ja musiikista kuvataiteisiin. Siksi apurahalain valmistelussa mukana olleet eri taiteen- ja tieteentekijöiden järjestöt ovat ehdottaneet, että lakiin kirjoitettaisiin mahdollisuus ketjuttaa lyhyitä apurahoja niin, että niistä muodostuu järjestelmän vaatima neljän kuukauden jakso. Vihreä eduskuntaryhmän mukaan tämä mahdollisuus on tutkittava. Samoin on selvitettävä, voidaanko pätkäapurahat saada lain piiriin uudistamalla tietokonejärjestelmää tai rakentamalla niille oma järjestelmänsä.

Perusturvan on kuuluttava jokaiselle työsuhteen luonteesta ja pituudesta riippumatta. Tämä on myös hallituksen käynnistämän perusturvauudistuksen lähtökohta: sen tavoitteena on poistaa sosiaaliturvan aukkoja, parantaa pätkätöitä tekevien perusturvaa ja kannustaa työn vastaanottamiseen. Ei voi olla niin, että apurahansaajien sosiaaliturvalaki jättää jo toteutuessaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevat taiteen- ja tieteentekijät sosiaaliturvan ulkopuolelle.

Pätkäapurahalla tehty työ ansaitsee saman sosiaaliturvan kuin muukin työ.

Jaa sivu: