— Outi Alanko-Kahiluoto

Työterveyshuolto myös apurahatutkijoille

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS on päättänyt rajata jatko-opiskelijat palvelujensa ulkopuolelle. Päätös tehtiin samassa yhteydessä, kun YTHS neuvotteli uuden sopimuksen yliopistojen sijaintipaikkakuntien kanssa.

YTHS:n mukaan tilanne ei ole ongelmallinen, koska suurin osa jatko-opiskelijoista kuuluu työterveyshuollon piiriin.

Päätös asettaa jatko-opiskelijat keskenään eriarvoiseen asemaan. Väliinputoajia ovat apurahatutkijat, jotka eivät ole työsuhteessa yliopistoihin. Heitä on jatko-opiskelijoista 16 prosenttia.

Yliopisto hyötyy myös ei-työsuhteessa olevien apurahatutkijoiden työpanoksesta. Myös he tuottavat työllään yliopistoille tulosrahaa. Eikö siis olisi reilua, että yliopistotyönantaja kantaisi vastuun myös apurahatutkijoiden hyvinvoinnista? Yliopisto voisi ottaa apurahatutkijat työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä työterveyshuoltonsa piiriin, kuten Tieteentekijöiden liittokin on vaatinut. Tämä olisi eräs tapa ratkaista eriarvoinen tilanne, johon apurahatutkijat ovat joutuneet.

Outi Alanko-Kahiluoto, Tieteentekijöiden liiton sosiaaliturvatyöryhmän jäsen

Jaa sivu: