— Outi Alanko-Kahiluoto

Monimuotoisuutta metsänhoitoon

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila toi syyskuun lopun Helsingin Sanomissa esille muuttuneita ajatuksiaan Suomen metsien hoidosta. Ministerin ajatukset kuulostivat luonnonsuojelun näkökulmasta jopa hämmästyttävän hyviltä.

Anttilan mukaan metsänhoidon keinovalikoimaa pitää laajentaa ja omistajille antaa enemmän mahdollisuuksia valita itse, miten haluavat metsiään hoitaa.

Maa- ja metsätalousministeriö oli vielä viime kesänä esittämässä metsälain uudistusta, jossa olisi jatkettu perinteisellä linjalla. Lakiesitys sai kuitenkin lausuntokierroksella niin murskaavan vastaanoton – jopa metsäteollisuuden vahvat toimijat Metla ja MTK kritisoivat esitystä – että ministeri pisti sen uudelleenvalmisteluun.

Ministeriö on luvannut, että syksynä eduskuntaan tuodaan vain perustuslakiuudistuksen edellyttämät välttämättömät muutokset, mutta tärkeimmät sisällölliset muutokset valmistellaan ensi vuoden aikana laajapohjaisessa työryhmässä. Ministeri on sanonut, että uudistukset tehdään viimeisimmän ekologisen tiedon pohjalta ja ryhmään kutsutaan myös "toisinajattelijat" – mikä toivottavasti tarkoittaa luonnonsuojeluväkeä.

Mielipidepittaukset osoittavat, ettei nykyisillä metsänhoitotavoilla ole enää laajaa yhteiskunnallista hyväksyntää. Kansalaiset haluavat metsänhoitoon ekologisempaa näkemystä, ja syystä: tehometsätalous on suurin syy metsälajien katoamiseen ja monimuotoisuuden vähenemiseen.

Myös metsien käytön yhteiskunnallinen tehtävä on muuttunut. Tästäkin syystä metsäteollisuuden on jatkossa syytä panostaa määrän sijasta laatuun. Jatkuvan kasvatuksen periaatteilla hoidettu metsä tuottaa hyvälaatuista puutavaraa pitkälle jalostettujen puutuotteiden raaka-aineeksi. Uusimman tutkimustiedon valossa jatkuva metsänhoito on avohakkuita jopa taloudellisesti kannattavampaa.

Ensi vuosi on luonnon monimuotoisuuden teemavuosi. Olisi hienoa, jos Suomessa päästäisiin jo ensi vuonna hoitamaan metsiä monimuotoisuutta ja luonnollista uusiutumista varjelevalla tavalla.

Katseet kohdistuvat ministeri Anttilaan – on aika siirtyä sanoista tekoihin.

Jaa sivu: