— Outi Alanko-Kahiluoto

Työsuhdeolettamasta

Kysyin tänään suullisella kyselytunnilla kulttuuriministeri Stefan Wallinilta tekijänoikeuslakiin suunnitellusta muutoksesta, joka koskisi työ- tai virkasuhteessa luotuja teoksia.

Ministeriön virkamiestyöryhmä esittää, että lakiin säädettäisiin niin kutsuttu työsuhdeolettama, jonka mukaan työ- tai virkasuhteessa luodun teoksen oikeudet siirtyvät automaattisesti työnantajalle, ellei muuta sovita.

Tekijänoikeus syntyisi edelleen tekijälle, mutta työntekijällä ja työnantajalla olisi rinnakkainen oikeus käyttää teosta. Tekijätahojen mukaan tämä kuitenkin käytännössä vesittäisi tekijänoikeuden merkityksen ja heikentäisi tekijän asemaa radikaalisti.

Esityksen tavoitteena ministeriön mukaan on selkiyttää nykyistä oikeudellista tilannetta. On kuitenkin epäselvää, millaisia ovat ne oikeudelliset ristiriidat, joita selkiyttämään olettamasäännöstä tarvitaan.

Työnantajat ovat tähänkin saakka kyenneet neuvottelemaan itselleen ne oikeudet, joita teoksen hyödyntämiseen tarvitaan. Näin voitaisiin menetellä jatkossakin. Samaan lopputulokseen päätyi jopa opetusministeriön oma selvitysmies Mikko Tulokas.

Oikeuskäytäntöömme työsuhdeolettama muodostaisi vaarallisen ennakkotapauksen, jossa lainsäädännöllä suojataan vahvempaa osapuolta heikomman asemesta. Sivistysvaltion oikeuskäytäntö on perinteisesti lähtenyt juuri vastakkaisesta periaatteesta. Kyse ei ole pelkästään Suomea koskettavasta asiasta, vaan muuallakin Euroopassa seurataan tarkkaan, millaiseksi Suomen esimerkki tässä muodostuu.

Opetusministeriön mukaan esitys on tässä vaiheessa työryhmän ehdotus. Kysyin ministeri Wallinilta, kannattaako hän itse esitystä, joka vie oikeuskäytäntöämme vaaralliseen suuntaan ja on kaiken lisäksi turha. Ministeri Wallin vastasi, että poliittisten johtopäätöksien aika on tammi-helmikuussa lausuntokierroksen päätyttyä. Tässä vaiheessa ministeri ei halunnut ilmaista asiaan omaa kantaansa.

Jaa sivu: