— Outi Alanko-Kahiluoto

Valtionyhtiöiden henkilöstöpolitiikasta

Finnair teki viime viikolla päätöksen, että se ulkoistaa Northport-maapalveluyhtiönsä 500 työntekijää vuokratyöfirma Baronalle. Syyksi kerrottiin tytäryhtiön toiminnan tappiollisuus.

Finnairin ulkoistetut työntekijät ovat olleet päätöksestä järkyttyneitä. He pelkäävät - ja varsin aiheellisesti - ulkoistamisen johtavan vakituisten ja kokoaikaisten työntekijöiden irtisanomiseen ja korvaamiseen osa-ja määräaikaisilla työntekijöillä. Pelkoa vahvistaa se, ettei Barona ole suostunut työntekijöiden vaatimaan vuoden mittaiseen irtisanomissuojaan.

Jos irtisanomiset toteutuisivat, Finnair tulisi kaataneeksi valtion syliin kasan jo vanhempia työntekijöitä, joiden uudelleen työllistyminen voisi olla hankalaa. Tämä olisi vastoin yhteiskunnassa laajasti hyväksyttyä käsitystä siitä, että kansantalouden kestävyyden kannalta on välttämätöntä pidentää työuria.

Saamieni tietojen mukaan Finnairin nyt ulkoistettu henkilöstö oli ollut esittämässä työnantajalleen sopimusta, jolla olisi saavutettu vaaditut 15 prosentin säästöt. Sen sijaan että olisi suostunut tähän, Finnair päätti ulkoistaa henkilöstön.

Kysyin tänään eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministeri Häkämieheltä valtionyhtiö Finnairin henkilöstöpolitiikasta.

Tiedustelin, onko Finnairin toiminta ministerin mielestä enää linjassa valtionyhtiöiden henkilöstöpolitiikasta tehtyjen linjausten kanssa. Näissä linjauksissa todetaan muun muassa, että valtio-omistaja arvostaa pitkäjänteistä henkilöstöpolitiikkaa, jossa työsuhteiden jatkuvuus ja työntekijöiden osaamispääoma otetaan huomioon myös silloin, kun joudutaan toimimaan erilaisten kustannuspaineiden alaisena.

Ministeri Häkämies totesi yhtiön olevan taloudellisesti erittäin suurissa vaikeuksissa. Hän tähdensi, että maapalveluyhtiössä on kolmen vuoden ajan neuvoteltu ratkaisua, jotta säästöjä saataisiin aikaan. Nyt maapalveluyhtiössä olleet työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden yhtiön palvelukseen.

Siihen työntekijöiden huoleen, että heidät loppujen lopuksi irtisanotaan ja korvataan uusilla työntekijöillä, ministeri ei ottanut kantaa. Sen sijaan hän huomautti, että maapalveluissa ei ole kyse Finnairin perustoiminnoista. On hyvä, että eduskunnan suuressa salissa käytiin ajankohtaista ja tarpeellista keskustelua valtioyhtiön henkilöstöpolitiikasta.

Jaa sivu: