— Outi Alanko-Kahiluoto

Kuinka ydinvoimasta tehdään täysin haitatonta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai tänään valmiiksi lausuntonsa hallituksen esityksestä ydinvoiman lisärakentamiseksi. Lausunto puoltaa ydinvoimaa sen terveellisyyden ja turvallisuuden vuoksi. Johtopäätös on, että yhteiskunnan kokonaisedun vuoksi kannattaa rakentaa uusia ydinvoimaloita.

En tietenkään voinut olla tätä mieltä. Jätin lausunnon käsittelyssä eriävän mielipiteen, johon yhtyi kolme neljästä valiokunnan demarijäsenestä (Anneli Kiljunen, Marjaana Koskinen, Satu Taideaho). Demareiden neljäs valiokuntajäsen Maria Guzenina-Richardson uskoo ydinvoiman ylisukupolviseen terveellisyyteen ja turvallisuuteen, eikä hän siksi voinut äänestää ydinvoiman riskejä ja haittoja painottavan eriävän mielipiteen puolesta. Vasemmistoliiton valiokuntajäsen Erkki Virtanen äänesti jostakin kumman syystä tyhjää. Loput valiokunnan jäsenet (kokoomus, keskusta, kristilliset) kannattivat uusien ydinvoimaloiden ja ydinjätelaitoksen rakentamista ja ydinjäteongelman siirtämistä tuleville sukupolville.

Sinänsä valiokunnan näkemys ei ollut mitenkään yllättävä. Olihan se linjassa valiokuntaan tilattujen asiantuntijoiden lausuntojen kanssa. Valiokuntaan oli kelpuutettu lähes pelkästään asiantuntijoita - yhtä poikkeusta lukuun ottamatta -jotka pitivät ydinvoimaa turvallisena, terveellisenä ja yhteiskunnan kokonaisedun mukaisena. Vastaus otsikon kysymykseen siis kuuluu, että ydinvoimasta tehdään täysin haitatonta päättämällä etukäteen, että se on sitä, ja kuulemalla sen jälkeen asiantuntijoita, jotka vahvistavat ennakkoon päätetyn näkemyksen.

Näin ei ydinvoiman turvallisuutta tai perintöämme tuleville sukupolville tarvitse sen enempää pohdiskella.

Surullista.

Mutta iloinen olen siitä, että sentään kolme demaria yhtyi eriävään mielipiteeseen. Eduskuntahan ydinvoimasta lopulta päättää, ja demarit ovat ratkaisun suhteen vaa'ankieliasemassa.

***

Eriävä mielipide

Perustelut

Valiokunnan lausunnossa ei ole otettu kantaa siihen, onko uusien ydinvoimalaitosten ja loppusijoitusyksikön rakentaminen yhteiskunnan kokonaisedun mukaista ja tulisiko hakemuksiin suostua.

Mielestämme ydinvoiman lisärakentaminen ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Suomen energiahuolto voidaan järjestää kestävämmin ja turvallisemmin ilman uusia ydinvoimayksiköitä.

Ydinvoiman tuotanto on haitallista sen kaikissa vaiheissa. Kestävien vaihtoehtojen (energiasäästön ja -tehokkuuden lisääminen, uusiutuva energia) haitat jäävät kokonaisuutena selvästi ydinvoiman haittoja vähäisemmiksi.

Ydinvoimariskit liittyvät mm. kaivostoimintaan, voimalaitosonnettomuuteen ja ydinjätteiden loppusijoitukseen. Ydinvoiman tuotantoketju tuottaa vaarallisia jätteitä, sisältää vakavan onnettomuusriskin sekä edellyttää rikastetun uraanin kuljetuksia ja uraanilouhoksia, joilla on raskaita ympäristö- ja terveysvaikutuksia.

Uraanin louhinta saastuttaa ympäristöä. Ydinsähkön tuotannosta jää jäljelle käytettyä ydinpolttoainetta, joka on vaarallista radioaktiivista jätettä, jonka säilytystä ei ole onnistuttu ratkaisemaan kestävällä tavalla. Mikään yritys tai valtio ei kykene vastaamaan siitä, että ydinjätteen varastoinnin olosuhteet pysyvät varmasti turvallisina myös kymmeniä tuhansia vuosia tulevaisuuteen. Suomalaisiin ehdotuksiin ydinjätehuollon ratkaisemiseksi liittyy epävarmuuksia ja ongelmia. Syntyvän ydinjätteen määrän huomattava kasvattaminen lisää jätehuollon riskejä.

Ydinvoimaan liittyy aina onnettomuusriski, joka on sinänsä epätodennäköinen, mutta toteutuessaan mahdollisilta vaikutuksiltaan mittava. Voimayhtiöt kattavat voimassaolevan lainsäädännön mukaan vain murto-osan vakavan onnettomuuden taloudellisista seurauksista, suurin osa riskistä jää yhteiskunnan vastuulle ja maksettavaksi. Toteutuessaan laajamittainen ydinvoimalaonnettomuus merkitsisi kansalaisten altistumista vaaralliselle säteilylle, sairastuneita ja syöpäkuolemia. Eduskunnan ei tule tehdä päätöksiä uusista ydinvoimaloista ennen kuin laki suomalaisten ydinlaitosten haltijoiden rajoittamattomasta vastuusta ydinvahingoista on saatettu voimaan.

Hallitus on asettanut strategiseksi tavoitteekseen lisätä kotimaisen ympäristöteknologian ja -osaamisen vientiä. Tämä tavoite toteutuu parhaimmin vain, jos energiatehokkuuteen sekä uusiutuvaan energiaan luotetaan ja niitä edistetään täysimääräisesti. Ydinvoimalle ei jää tällöin kotimaista tarvetta.

Ydinvoimaan liittyvien haittojen, ongelmien ja riskien vuoksi ydinvoiman lisärakentaminen ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Ydinvoimalle on olemassa riittävästi myös mahdollisten terveyshaittojen ja -riskien näkökulmasta kestävämpiä vaihtoehtoja niin päästöjen vähentämiseksi kuin taloudellemme tärkeän vientiteollisuuden energiantarpeen tyydyttämiseksi.

Ehdotus

Edellä olevaan viitaten katsomme, että uusien ydinvoimalaitosyksiköiden rakentaminen ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista ja esitämme valiokunnan enemmistön kannasta poiketen,

että talousvaliokunta ehdottaisi mietinnössään, että eduskunta kumoaisi uusien ydinvoimalaitosyksiköiden ja ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamista koskevat valtioneuvoston päätökset, ja että valiokunta muutoinkin ottaisi huomioon, mitä tässä eriävässä mielipiteessä on esitetty.

Jaa sivu: