— Outi Alanko-Kahiluoto

Yhteisellä katsomusaineella vuoropuhelua

Uskonnonopetus nykymuodossaan jakaa turhaan oppilaita eri ryhmiin. Niin uskontokuntiin kuuluvat kuin kuulumattomatkin oppilaat tarvitsevat tietoja eri uskonnoista, niiden historiasta ja merkityksestä maailmankuvan rakentajina. Lasten ja nuorten on hyvä käydä vuoropuhelua koulussa myös eri tavalla ajattelevien kanssa.

Vihreiden mielestä uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus on korvattava kaikille yhteisellä yleisellä ja uskontokuntiin sitoutumattomalla katsomusaineella. Yhteinen opetus tulisi kouluille myös edullisemmaksi kuin useiden katsomuksen mukaan eriytettyjen opetusryhmien ylläpitäminen.

Peruskoulun tuntijakoa uudistetaan, mutta tähän mennessä ei näy merkkejä siitä, että uudistus johtaisi yhteiseen katsomusaineeseen.

Tuntijakoa pohtinut työryhmä ei halunnut edes antaa kaikille oppilaille mahdollisuutta valita elämänkatsomustietoa uskonnonopetuksen sijasta. Evankelisluterilaisen tai ortodoksisen kirkon jäsenet eivät voi jatkossakaan opiskella elämänkatsomustietoa peruskoulussa tai lukiossa. Vihreiden mielestä valinnan tulee olla mahdollista kaikille oppilaille, myös uskontokuntaan kuuluville, niin kauan kuin katsomusaineiden opetus toteutetaan vanhaan tapaan eriytettynä.

Tuntijakouudistus tuo kouluihin etiikan opinnot uutena oppiaineena. Vihreiden mielestä etiikkaa pitäisi opettaa kaikissa kouluissa kaikille katsomusryhmille yhteisesti - ei katsomuksen mukaan eriytettynä, siis joko osana oman uskonnon opetusta tai elämänkatsomustiedon opetusta. Yhteiset etiikan opinnot auttaisivat osaltaan edistämään toimivaa vuoropuhelua ja ymmärrystä eri kulttuuritaustoista tulevien lasten ja nuorten kesken.

Eduskuntaryhmän koko lausunto verkossa >

Jaa sivu: