— Outi Alanko-Kahiluoto

Opintotuen lainapainotteisuus heikentäisi tasa-arvoa

Kokoomus ehdottaa opintotuen muuttamista lainapainotteisemmaksi. Tavoitteena on tällä tavoin lyhentää opintoaikoja. Vihreät jakaa tavoitteen, mutta on keinosta jyrkästi eri mieltä.

Ehdotus on tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa Kokoomukselta vastuuton: akateeminen työttömyys on korkeammalla kuin koskaan ja nuorisotyöttömyys edelleen korkealla. Opiskelijat kantavat tutkimusten mukaan huolta työllistymisestään, minkä vuoksi harva uskaltaa opintolainaa ottaa.

Lainapainotteisella opintotuella olisi eriarvoistavia seurauksia. Lainaa ottaisivat käytännössä ne, joiden toimeentulo on turvattu tai jotka opiskelevat aloilla, joilla on mahdollisuus jo opiskeluaikana tehdä hyväpalkkaisia töitä. Lainapainotteisuus asettaisi opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan paitsi varallisuuden myös opiskelualan perusteella.

Meidän mielestämme opintoja sujuvoitetaan parhaiten satsaamalla opinto-ohjaukseen jo toisella asteella sekä takaamalla opiskelijoille riittävä toimeentulo. Opintorahaan on tällä hallituskaudella tehty tasokorotus, ja tulevien hallitusneuvotteluiden yhteydessä pitää sopia sen sitomisesta indeksiin.

Jaa sivu: