— Outi Alanko-Kahiluoto

Tervetuloa kansalaisaloite!

Vihreiden pitkäaikainen tavoite demokratian edistämiseksi otti tänään edistysaskelia, kun eduskunta sai käsiteltäväkseen kansalaisaloitelain osana perustuslain muutosta. Lain mahdollinen läpimeno avaa ovia avoimempaan yhteiskuntaan ja vahvistaa kansalaisten perusoikeuksien toteutumista.

Käsiteltävänä olevan perustuslain muutoksen mukaan vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle kansalaisaloite lain säätämiseksi. Sen tarkoituksena on siten edistää vapaata kansalaistoimintaa ja luoda menettely kansalaisaloitteiden tekemistä varten.

Osallistuvassa demokratiassa äänestäminen on vain yksi kansanvallan toteutumisen muoto. Kansalaiset osallistuvat ja vaikuttavat sekä suoraan, yksilötasolla, että toimimalla erilaisissa yhdistyksissä, etujärjestöissä ja kansalaisverkostoissa. Kansalaisjärjestötoiminnan ohella suoran vaikuttamisen perinne on meillä ollut vahva, sillä suomalaiset ottavat kansainvälisesti vertailtuna aktiivisesti yhteyttä virkamiehiin ja päätöksentekijöihin. Kansalaisaloitteen mahdollisuus lisäisi entisestään osallistuvaa demokratiaa.

Suoran demokratian vahvistaminen edustuksellisen demokratian menettelytapojen rinnalla on pelkästään hyvä asia. Menettelytapaa voi hyödyntää asioissa, jotka ovat jääneet vähemmälle huomiolle meiltä poliittisilta toimijoilta. Kansalaisaloitteeseen tarvittavan 50 000 nimen kerääminen voi olla työlästä, mutta myös sen arvoista. Jokaisella yksittäisellä kansalaisella olisi matalan kynnyksen mahdollisuus herätellä poliitikoita jonkin epäkohdan edessä. Kansalaisaloite voi parhaassa tapauksessa käynnistää laajaa kansalaiskeskustelua aloitteen aiheesta, ja myös kansalaisjärjestöt voisivat saada ääntään paremmin kuulluksi. Vihreiden kannalta aloitteellisuus esimerkiksi ympäristönsuojelemiseksi tai sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi ei voi koskaan olla turhaa.

Kansalaisaloitteen mahdollistaminen olisi positiivinen muutos kohti kansanläheisempää päätöksentekoa. Uskon, että se tulee myös lisäämään kiinnostusta politiikkaan ja yhteiskunnalliseen toimintaan.

Jaa sivu: