— Outi Alanko-Kahiluoto

Työn ja sosiaaliturvan yhteensovitus paranee

Työttömät ja pienituloiset saivat eilen hyviä uutisia: syrjäyttävää ja kyykyttävää sosiaaliturvaa puretaan - vihdoin! Puolison tulot eivät enää jatkossa leikkaa työttömän puolison työmarkkinatukea. Tarveharkinnan poistaminen puolison työmarkkinatuesta on Vihreiden pitkäaikaisen taistelun tulos.

Olemme tästä työvoitosta äärettömän iloisia. Sivistysvaltiossa jokaisella pitää olla oikeus omaan henkilökohtaiseen sosiaaliturvaan, johon toisen palkkatulot eivät vaikuta. Henkilökohtainen sosiaaliturva on meille myös eräs perustulon periaatteista.

Toinen perustulon periaate on byrokratialoukkujen purkaminen niin, että työnteosta tulee aina kannattavaa. Myös tässä otetaan edistysaskelia. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on erityisen lannistava ja byrokraattinen niille, jotka saavat työmarkkinatuen lisäksi muita sosiaalietuuksia, kuten asumistukea. Asuminen on meillä niin kallista, että yleensä työmarkkinatukea saava saa myös asumistukea. Päällekkäiset tuet aiheuttavat puolestaan byrokratialoukun, joka jopa estää lyhytaikaisen työn vastaanottamisen. Jos otat keikkatyötä vastaan, joudut maksamaan takaisin työmarkkinatukea ja asumistukea. Kun takaisinmaksun aika koittaa, on tienestit yleensä jo syöty, ja työnteko näyttäytyykin kannattamattomana.

Nyt työttömän tilannetta helpotetaan siten, että asumistuen tarkistusjaksoa pidennetään puoleen vuoteen. Ei siis tarvitse pelätä, että asumistukea peritään takaisin heti pari kuukautta työpätkän jälkeen. Tarkistusjakson pidennyksen ansiosta asumistukea saavan on aikaisempaa helpompi ottaa huomioon asumistuen pienentyminen tulojen noustessa. Tämä vähentää varmasti myös ikäviä asumistuen takaisinperimisiä.

Asumistuen ohella toinen työttömän kannalta ongelmallinen takaisinperintä koskee työmarkkinatukea. Myös sitä voidaan periä takaisin, jos on tehnyt lyhyen työkeikan. Työhön meneminen ei siis juuri kannata, ellei saa saman tien pidempiaikaista työtä. Kehysriihessä tehtiin pitkäaikaistyöttömän tilanteeseen toivoa luova päätös: jatkossa pitkäaikaistyötön saa pitää kuukauden työmarkkinatuen, jos saa lyhytaikaistakin työtä.

Mahdollisuus ottaa työtä vastaan vailla pelkoa sosiaaliturvan menettämisestä on erityisen tärkeä niille, joiden on pitkän työttömyysjakson jälkeen vaikea löytää töitä. Lyhytaikainenkin työ voi olla askel takaisin työelämään ja pidempiaikaiseen työhön.

Meille Vihreille nämä päätökset ovat merkittäviä, sillä ne toteuttavat meille erityisen tärkeää hallitusohjelman kirjausta: työn ja sosiaaliturvan yhteensovitusta parannetaan työllisyysasteen nostamiseksi. Mielestämme sosiaaliturvan on toimittava siten, että työnteko on aina kannattavaa, ja sosiaaliturva on nimensä mukaisesti turvallista ja ennustettavaa.

Edellisten lisäksi selvitetään mahdollisuus ottaa käyttöön työttömän verokortti. Senkin tavoitteena olisi lisätä työstä käteen jäävää tuloa ja vähentää työstä aiheutuvaa tukien takaisinperintää.

Nämä kaikki päätökset ovat sellaisia, joita me Vihreät vaadimme jo hallitusneuvotteluissa. Olemme erittäin iloisia siitä, että ne nyt saatiin läpi – oikeat askelet perustulon suuntaan.

 

Jaa sivu: