— Outi Alanko-Kahiluoto

Ulkopuolelle ei saa sulkea ketään

Suomen koululaiset julistivat tänään koulurauhan. Koulurauhanjulistuksessa toivotaan oppilaiden, opettajien ja vanhempien parempaa yhteistyötä, erilaisuuden hyväksymistä sekä syrjinnän ehkäisemistä.

Koulussa viihtymisen ja oppimisen kannalta koulurauha on äärimmäisen tärkeä asia. Koulun pitää olla turvallinen paikka. Kukaan ei halua joutua syrjään, joukon ulkopuolelle. Poissulkeminen leikeistä, peleistä tai keskusteluista on kiusaamista ja voi täyttää henkisen väkivallan tunnusmerkit. Syrjimiseen, härnäämiseen ja kiusaamiseen tulee puuttua ajoissa, tapahtuu se sitten kouluissa tai työpaikoilla, koulun pihoilla tai opettajainhuoneissa.

Kouluissa on pystytty kitkemään kiusaamista KiVa koulu -ohjelman avulla. Turun yliopistossa kehitettyä ohjelmaa testataan nyt hyvien tuloksiensa ansiosta jo eri puolilla maailmaa. Ohjelma auttaa tunnistamaan kiusaamisen ajoissa, jolloin ongelmatilanteisiin pystytään vielä tehokkaasti puuttumaan.

Minun kouluvuosinani kurinpito perustui vielä rankaisuun ja häpäisemiseen. Kuulun niihin oppilaisiin, joille opettaja on lausunut kaikkien kuullen: "Sinusta ei koskaan tule mitään". Julkinen nöyryytys – parjaaminen, nurkassa seisottaminen tai käytävään ajaminen – on vieläkin esiintyvä keino palauttaa kuri luokkaan. Se ei kuitenkaan ole kasvavan lapsen kannalta paras tapa rakentaa koulurauhaa. Kuten opetusministeri Gustafsson viisaasti toi esiin, rangaistusten koventaminen ei tuo rauhaa kouluun sen enempää kuin yhteiskuntaan yleensäkään. Rankaisemisen sijasta lapset ja nuoret tarvitsevat onnistumisen kokemuksia. Tunnilla häiritseminen tai läksyjen tekemättä jättäminen ovat merkki jostakin, mikä ei rankaisemalla ratkea eikä poistu.

Uusimpien tutkimusten mukaan jatkuvat epäonnistumisen ja ulkopuolisuuden kokemukset ovat kehitykselle haitallisempia kuin on tiedetty. Kiusaamiselle ja ryhmästä ulossulkemiselle tulee tehdä loppu. Jokainen kuuluu johonkin yhteisöön, tai ainakin haluaisi kuulua. Kiusaamisen vastainen työ kuuluu jokaiselle, aivan kuten koulurauhanjulistus sanoo.

Jaa sivu: