— Outi Alanko-Kahiluoto

Omaishoitaja ansaitsee tukensa

Väestön ikääntyessä yhä useampi tarvitsee hoivaa ja hoitoa kotona. Vuoden alusta voimaan astunut vanhuspalvelulaki tähtää varhaiseen tukeen ja kotona pärjäämiseen mahdollisimman pitkään. Tulevaisuudessa vanhustenhuolto nojaa entistä enemmän omaishoitoon. Omaishoitajien määrä kasvaa jatkuvasti: vuonna 2011 meillä oli yli 39 000 omaishoidon tuesta sopimuksen tehnyttä hoitajaa.

Omaishoidon tuki on nykyisin harkinnanvarainen sosiaalipalvelu. Monissa kunnissa omaishoitoon varataan rahaa aivan liian vähän, jolloin määräraha loppuu kesken vuoden, eikä loppuvuodesta enää myönnetä uusia omaishoidon tukia. Omaishoidon räikein epäkohta on sen eriarvoisuus, sillä omaishoidontuen myöntöperusteet ja hoitopalkkiot vaihtelevat paikkakunnittain. Se asettaa kansalaiset keskenään eriarvoiseen asemaan.

Omaishoito on arvokasta työtä jonka ei tule perustua hyväntahtoisuuteen tai lähimmäisen velvollisuuteen. Siitä on saatava korvaus, jonka jatkuvuudesta voi olla varma. Hoidon jatkuvuus on turvattava, ettei hoitajan tarvitse jatkuvasti pelätä työnsä menettämisen puolesta. Omaishoito on usein fyysisesti ja henkisesti kuormittavaa, ja hoitajan oma jaksaminen on pidemmän päälle koetuksella. Omaishoitajalla tulee olla mahdollisuus huolehtia myös omasta terveydestään ja levostaan. Sijaisjärjestelyt on saatava kuntoon, jotta omaishoitajat voivat käyttää lakisääteiset vapaapäivänsä.

Omaishoitoa pitää kehittää hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti. Omaishoidon tukea pitää laajentaa, ja omaishoitajien ja hoidettavien yhdenvertaisuutta tulee parantaa yhtenäistämällä tuen myöntämisperusteet. Lisäksi omaishoitajan jaksamista pitää tukea kehittämällä tukipalveluita ja mahdollistamalla vapaapäivien pitäminen. Sosiaali- ja terveysministeriössä työskentelee paraikaa kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa valmisteleva työryhmä, jolta on pian tulossa väliraportti. Työryhmän tehtävänä on toteuttaa hallitusohjelman asettamat tavoitteet sekä valmistella ehdotus lisävaltionosuuden kohdentamisesta. Vihreät olivat mukana päättämässä 10 miljoonan euron suuruisesta lisämäärärahasta omaishoitajien työn helpottamiseksi.

Kuntien värikkäistä käytännöistä omaishoidossa kertoi eilen Helsingin Sanomat. Osa kunnista on perumassa aikaisempia päätöksiään leikata omaishoidon tuesta. Se ei kuitenkaan riitä, sillä omaishoidon tuen hakijamäärät ovat kasvussa. Osa kunnista toimii toisia joustavammin: ainakin Oulu ja Kotka on ilmoittanut myöntävänsä tuen kaikille kriteerit täyttäville, vaikka määräraha loppuisi kesken vuoden. Helsinki aikoo nostaa omaishoidolla hoidettavien ihmisten määrää 200:lla tänä vuonna. Omaishoitoa koskevissa päätöksissä tulisi muistaa huomioida, että sen avulla voidaan välttää tai ainakin lykätä kallista laitoshoitoa.

Vihreät vaatii tuen myöntämisen kriteerien yhtenäistämistä sekä tuen maksamisen siirtämistä kunnilta Kelan vastuulle. Se takaisi omaishoitajille tasa-arvoisemman kohtelun riippumatta asuinpaikasta. Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä on kertonut Kelan olevan valmis ottamaan omaishoidon tuen hoitaakseen. Kaikki puolueet Kokoomusta lukuun ottamatta ovat suhtautuneet asiaan myönteisesti. Nyt on korkea aika parantaa omaishoitajien asemaa.

Jaa sivu: