— Outi Alanko-Kahiluoto

Opintotukiuudistus kaipaa korjausta

Hallitus päätti elokuun budjettiriihen yhteydessä hyväksytyssä rakennepoliittisessa ohjelmassaan tehdä taas kerran muutoksia opintotukeen. Vihreät ja vasemmistoliitto onnistuivat torjumaan pahimmat muutokset, ja opintorahan tasoa päätettiin nostaa kustannusneutraalisti vähentämällä opiskeluun käytettävien tukikuukausien määrää. Muutos nostaa tulevina vuosina aloittavien opiskelijoiden opintorahaa noin kolmellakymmenellä eurolla ja lyhentää tukiaikaa viidellä kuukaudella.

Hallituksen esitys opintotuen uudistamisesta sisältää kuitenkin valuvian, joka vaatii kipeästi korjausta. Opintotuki on nykyisin kaksiportainen eli se on sidottu erikseen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Nykyisin kandidaatintutkintoon myönnetään 37 ja maisterintutkintoon 18 tukikuukautta eli yhteensä 55 tukikuukautta.

Opintotuen pituutta ollaan leikkaamassa viidellä kuukaudella, jolloin enimmäistukiajaksi jää 50 tukikuukautta. Hallituksen esityksessä tukiajan rajaus koskee kokonaan alemman korkeakoulututkinnon suorittamista. Kandidaatintutkintoon saisi siis jatkossa vain 32 tukikuukautta, eli kolmen vuoden tavoiteaikaan sisältyvät 27 tukikuukautta lisättynä viidellä tukikuukaudella.

Kandidaatintutkintoon käytettyjen tukikuukausien mediaani on nykyisin 46 tukikuukautta. On selvää, että tämä viiden tukikuukauden joustovara on aivan liian lyhyt. Opinnot voivat helposti viivästyä tämän verran vaikkapa vaihto-opiskelun tai sairastelun vuoksi. Kandidaatiksi valmistuminen voi viivästyä hieman myös yliopistohallinnon hitauden tai ratkaisevassa tentissä epäonnistumisen vuoksi, jolloin opintotuen katkaiseminen ei edistä kenenkään tilannetta.

Näin tiukka rajaus hankaloittaa aivan turhaan monien opiskelijoiden elämää pakottamalla heidät hankkimaan toimeentulonsa muualta. Useimpien kohdalla tämä tarkoittaa varmasti työntekoa tai toimeentulotuen hakemista, mikä aiheuttaa turhaa byrokratiaa ja opintojen viivästymistä. Lähes kaikki opiskelualaa vaihtavat opiskelijat joutuvat uudistuksen jälkeen toimeentulotukitoimiston luukulle jossain vaiheessa opintojaan.

Kunhan valuvika saadaan jollain tapaa korjattua ja opintoraha sidottua indeksiin, on syytä jättää opintotuki viimein rauhaan. Parin vuoden päästä voidaan sitten tarkastella millaisia vaikutuksia viime vuosina tehdyillä päätöksillä on opiskelijoiden elintasoon ja opintojen suoritustahtiin ollut.

Jaa sivu: