— Outi Alanko-Kahiluoto

Vauhtia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen

Osallistuin Vihreän eduskuntaryhmän tuoreena puheenjohtajana toissapäivänä ensimmäistä kertaa hallituksen iltakouluun, jossa tällä viikolla iltakoulussa käsittelyssä oli hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2012-15 väliraportti.

Tasa-arvo-ohjelma on hallituksen oma työkalu, jonka tarkoituksena on varmistaa, että hallitus huomioi tasa-arvon kaikessa päätöksenteossaan ja että tasa-arvossa edistytään.

Tasa-arvo-ohjelma koostuu tavoitteista ja keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi. Noin puolessa tavoitteista, esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon edistämisessä kotouttamispolitiikassa, on edistytty hyvin. Palkkatasa-arvossa ja naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjunnassa ei sen sijaan ole juurikaan edistytty.

Myöskään sukupuolivaikutusten arvioinnin valtavirtaistaminen ei ole edennyt riittävästi. Edistyminen edellyttäisi koulutusta, jotta virkamiehet ja päätöksentekijät osaisivat avata silmänsä päätösten sukupuolivaikutuksille. Vihreät on pitänyt tärkeänä esimerkiksi koulujen oppimateriaalien sukupuolivaikutusten arviointia. Tähän voidaan paneutua tällä kaudella opetussuunitelman perusteiden uudistustyössä.

Palkkatasa-arvossa ei ole edistytty juuri ollenkaan. Vein hallituksen iltakouluun Vihreä eduskuntaryhmän terveiset, että vanhemmuuden kustannusten jakamisessa pitää tällä hallituskaudella viimein edetä. Olemme nähneet aivan riittävästi työryhmiä, joissa vanhemmuuden kustannuksia on pohdittu ja laskettu eikä mitään ole saatu aikaan.

Sukupuolittuneet pätkätyöt ovat eräs keskeinen syy naisten miehiä heikompaan urakehitykseen. Naiset tekevät huomattavasti enemmän määräaikaisia työsuhteita kuin miehet. Vihreä eduskuntaryhmä kannustaakin kokoomuksen ministeri Risikkoa edistämään pätkätyötä tekevien ja itsensä työllistävien asemaa parantavaa lainsäädäntöä TEM:ssä aikaisemmin tällä kaudella tehtyjen selvitysten pohjalta.

Naisten ja miesten väliset palkkaerot pysyvät kiveen hakattuina, elleivät myös työelämäosapuolet halua niitä edistää. Vanhemmuuden kustannukset pitää jakaa tasapuolisesti, etteivät ne kasaudu naisvaltaisille aloille.

Suomi on allekirjoittanut Istanbulin sopimuksen. Sopimuksen ratifioiminen vaatisi turvakotiverkoston kunnollista alueellistamista ja turvakotipaikkojen runsasta lisäämistä. Tämä edellyttäisi budjettiin vuositasolla noin 20-30 miljoonan euron lisäystä.

Istanbulin sopimus edellyttää myös matalan kynnyksen palvelujen luomista. Usein kynnys kertoa viranomaiselle perheväkivallasta on liian korkea, jolloin tilanteeseen ei päästä ajoissa puuttumaan. Siksi tulee perustaa paitsi anonymiteetin mahdollistavia matalan kynnyksen palveluja, myös palveluja seksuaalisen väkivallan uhreille ja väkivallan tekijöille.

Raportissa todetaan, että tasa-arvolain muutosesitykset koskien työpaikkojen palkkakartoituksia, perusopetuksen tasa-arvosuunnittelua ja sukupuolivähemmistöjen aseman sisällyttämistä tasa-arvolakiin on tärkeää saada pikaisesti eduskunnan käsittelyyn.

Itse korostin, että Vihreät pitää tärkeänä myös sukupuolivähemmistöjen syrjinnän lopettamista. Hyväksyessään tasa-arvo-ohjelman kesäkuussa 2012 hallitus nimittäin päätti yksimielisesti, että myös sukupuolivähemmistöjen asemasta tullaan syrjintäsuojasta ja tasa-arvon edistämisestä tullaan säätämään tasa-arvolaissa.

Korostin Vihreiden terveisinä myös sitä, että tasa-arvo-ohjelman tavoitteiden pitää olla mahdollisimman konkreettisia, sillä ylätason julistukset eivät vie tasa-arvoa eteenpäin. Esimerkiksi moninaisten perheiden asemaa parannetaan parhaiten asettamalla konkreettisia tavoitteita, joita toteutetaan lainsäädäntötyössä esimerkiksi silloin, kun perhevapaita uudistetaan. Monimuotoisten perheiden aseman edistäminen on kirjattu paitsi hallitusohjelmaan, myös Vihreiden Naisten ajama tavoite.

Jaa sivu: