— Outi Alanko-Kahiluoto

Vihreät neuvottelivat sosiaalisesti oikeudenmukaisen ratkaisun puolesta

Hallitus päätti tänään ns. rakennepaketin toimeenpanosta. Tarkoituksena on pysäyttää valtion velkaantuminen, jotta emme syö lastemme tulevaisuutta. Vihreille on tärkeää, että myös lapsillamme ja heidän lapsillaan on varaa eläkkeisiin ja mahdollisuus päästä lääkäriin tarpeen vaatiessa.

Juuri tästä syystä yhteiskunnassa pitää tehdä rakenteellisia uudistuksia, jotka tuottavat säästöjä pitkällä aikavälillä, mutta eivät heikennä palveluita. Jos rakenteita ei uudisteta, joudutaan säästöjä tekemään budjetteja juustohöyläämällä, mistä kärsivät palveluita eniten tarvitsevat eli yhteiskunnan pienituloisimmat. Vihreät pitää tärkeänä, että päätöksissä otetaan huomioon paitsi tulevat sukupolvet, myös sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

Järkevä rakenteellinen uudistus on mielenterveys- ja päihdehoitojen yhdistäminen niin, ettei vastuuta potilaasta enää voida pompottaa toimijalta toiselle. Ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon aikaisemmin ja säästöjä syntyy. Vanhusten avohoitoa kehitetään ja painopistettä siirretään kalliista laitoshoidosta edullisempaan avohoitoon. Tämä on hyvä asia myös vanhusten hoidon laadun näkökulmasta, sillä suurin osa vanhuksista haluaa asua omassa kodissaan niin pitkään kuin mahdollista.

Säästöt pitää Vihreiden mielestä toteuttaa sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Pidämme siksi tärkeänä, että päivähoitoa ei heikennetä, vaan lisätuloja päivähoidon järjestämiseen saadaan hyvätuloisten päivähoitomaksuja korottamalla.

Olemme tyytyväisiä myös siihen, että saimme neuvotteluissa torjuttua luokkakokojen kasvattamisen ja erityisopetuksen leikkaukset, samoin kuin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lukukausimaksut.

Toisen asteen opetuksessa rahoitusta muutetaan tavalla, jonka pyrkimyksenä on vähentää opiskelun keskeyttäneiden määrää: rahoituksen painopiste siirtyy pelkästä opiskelijoiden määrästä opintonsa loppuun saakka suorittaneiden määrään. Tämä toivottavasti vähentää myös nuorten syrjäytymistä.

Työtulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamisessa otetaan vihdoin Vihreiden ajamia edistysaskeleita. Jo kesällä sovitut suojaosat työttömyysrahaan ja asumistukeen parantavat työttömän mahdollisuutta ottaa vastaan lyhytaikaista työtä. Myös työttömyysturvan ennakkomaksu helpottaa epäsäännöllisten töiden vastaanottoa, kun työtulot eivät enää viivästytä työttömyystuen maksua.

Saimme läpi myös ensimmäisen askeleen toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirtämisessä Kelaan. Kela-siirtoa kokeillaan erikseen sovittavissa kokeilukunnissa ja pysyvän siirron vaikutukset selvitetään ensi kevääseen mennessä. Vihreät on ajanut Kela-siirtoa pitkään, sillä se vähentäisi turhaa byrokratiaa ja ihmisten pompottamista, kun eri tuet voisi saada samalta luukulta.

Jaa sivu: