— Outi Alanko-Kahiluoto

Työttömyysturvan suojaosuus on korjattava

Viime syksynä hallitus päätti merkittävistä uudistuksista, joilla helpotetaan työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista. Yksi näistä oli 300 euron suojaosan säätäminen työttömyysturvaan. Suojaosuus tarkoittaa sitä, että työtön saa ansaita 300 euroa kuussa ilman, että työttömyysetuus pienenee. Tämä on ollut vihreiden pitkäaikainen tavoite. Nykyinen järjestelmämme ei kannusta työttömiä osa-aikatyön tekemiseen tai keikkatöiden vastaanottamiseen.

Nyt suojaosuus uhkaa vesittyä Finanssivalvonnan antaman ohjeistuksen vuoksi. Finanssivalvonta ohjeistaa työttömyyskassoja tulkitsemaan lakia niin, ettei suojaosuus ole voimassa, jos työnantaja ei voi valvoa työaikaa. Työttömyyskassan pitäisi tietää, onko henkilön työaika alle 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta ja voiko työaikaa valvoa. Soviteltua päivärahaa ei saa, jos tekee töitä yli 80% enimmäistyöajasta.

Tämä tarkoittaa sitä, että monet pienet keikkaduunit jäävät tämän edun ulkopuolelle. Esimerkiksi mainostenjakotöissä työaikaa ei valvota.

Tässä ei ole suoraan sanoen mitään järkeä. Uudistusta tehdessä ei tällaisen rajauksen mahdollisuus noussut esiin missään vaiheessa. Sosiaali- ja terveysministeriön tuleekin pikaisesti selvittää, miten suojaosuuden tulkintaongelma korjataan, ja tehdä tarvittavat esitykset. Alle 300 euron tulojen tulisi olla automaattisesti suojaosuuden piirissä, vaikka työaikaa ei voisikaan valvoa.

Suomen talouden keskeinen ongelma on se, että työssäkäyviä ihmisiä on pienempi osuus väestöstä kuin esimerkiksi Ruotsissa. Tähän vaikuttaa toki talouden rakennemuutos ja suuret irtisanomiset, mutta myös sillä on vaikutusta, että Suomessa on tehty osa-aikatyön ja keikkatyön tekeminen erittäin hankalaksi. Tämäkin tapaus osoittaa jälleen sen.

Vihreät ovat esittäneet pitkään perustuloa ratkaisuksi monimutkaisen sosiaaliturvaviidakon kannustinloukkuihin. Perustulomallissa jokainen tienattu euro lisää tuloja, kun perustulon päälle saa ansaita ilman rajoituksia. Perustulon vastustajat ovat usein sanoneet, ettei tällaista uudistusta tarvita, koska Suomessa on jo nyt soviteltu työttömyyspäiväraha, jonka avulla työtuloja ja työttömyysturvaa voi yhdistää.

Byrokraattinen tulkinta suojaosuuden käytön rajoista osoittaa kuitenkin selvästi, että todellisuudessa soviteltu päiväraha ei toimi. Ihmisten erilaiset keikkatyöt, freelancer-hommat ja muut epätyypilliset tulonlähteet eivät mahdu kankeaan järjestelmäämme. Järjestelmää tulee muuttaa. Meillä ei ole paluuta siihen, että jokaisella ihmisillä on normipäivätyö kahdeksasta neljään.

Sosiaaliturvamme pitää uudistaa siihen suuntaan, että tukia ja pieniä työtuloja voi yhdistää joustavasti ilman loputonta byrokratiaviidakkoa. Maksettujen tukien määrä saattaa kasvaa hieman, mutta enemmän kasvavat tehtyjen työtuntien määrä ja ihmisten hyvinvointi.

 

Jaa sivu: