— Outi Alanko-Kahiluoto

Vihreät tyytyväisiä pienituloisten asemaa parantaviin päätöksiin

Hallitus teki kehysriihessä Vihreiden pitkään ajamia päätöksiä pienituloisten tilanteen helpottamiseksi. Asumistukeen päätettiin säätää 300 euron suojaosa. Jatkossa asumistuki ei pienene heti tulojen noustessa, vaan työtön saa ansaita 300 euroa ilman, että tulot pienentävät asumistukea.

Tämä päätös parantaa merkittävästi työelämän ulkopuolella olevien mahdollisuutta tarttua tarjottuun työhön.

Asumistuen vapaa tulo täydentää tämän vuoden alussa voimaan astunutta työttömyyspäivärahan samansuuruista suojaosaa. Yhdessä nämä kaksi Vihreiden sinnikkäästi ajamaa uudistusta parantavat etenkin pienituloisten ja pätkätöiden varassa olevien ihmisten ja heidän perheidensä asemaa.

Mitä asumistuen 300 euron suojaosa konkreettisesti tarkoittaa?

Useimmat pienituloiset helsinkiläiset asuvat vuokra-asunnossa, johon he saavat yleistä asumistukea siitä syystä, etteivät omat tulot riitä vuokran maksamiseen. Usein työttömille on tarjolla vain pätkätöitä, ja pätkien välissä työtön saa työttömyysturvaa. 300 euron suojaosa eli vapaa tulo tarkoittaa, että kun henkilö saa työstään palkkaa esimerkiksi 700 euroa, ei hänen asumistuessaan eikä työttömyysturvassaan oteta palkkatuloja huomioon ennen kuin 300 euroa ylittyy. Asumistuen suojaosan ansiosta henkilön kokonaisansiot kasvavat 336 eurolla verrattuna siihen, että työtön olisi pelkän työttömyys- ja asumistuen varassa (ks. kuvio). Pienistäkin ansioista tulee kannattavia.

Työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat täydentävät toisiaan, sillä pelkkä työttömyysturvan suojaosa ei kannustaisi riittävästi työn vastaanottamiseen, jos asumistuki kuitenkin leikkaantuisi. Oman talouden suunnittelu helpottuu, sillä kummassakaan suojaosassa ei ole määräaikaa, ja suojaosat ovat käytössä ilman edellytyksiä pysyvästä työllistymisestä. Suojaosat poistavat tuloloukkuja pienituloisilta ja pätkätyöntekijöiltä ja lisäksi on arvioitu, että niiden avulla tarve toimeentulotukeen vähentyy.

Alla olevassa kuviossa esiintyy alustavia laskelmia siitä, miten 300 ja 700 euron palkkatulot vaikuttavat kokonaisansioihin verrattuna tilanteeseen, jossa henkilö saa pelkästään asumistukea ja/tai työttömyysturvaa. Kuviossa on tilanteet ilman palkkatulojen suojaosaa, työttömyysturvan suojaosan kanssa ja silloin, kun suojaosa on sekä työttömyysturvassa että asumistuessa.

Käytettävissä olevien tulojen muutos, kun tuensaaja saa palkkatuloja

http://www.vihreat.fi/node/8793

Toinen pitkäaikainen tavoitteemme on ollut toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirtäminen Kelalle, josta nyt kehysriihessä päätettiin. Päätöksen ansiosta pienituloisimmat toimeentulotukeen oikeutetut ihmiset saavat jatkossa toimeentulotuen nykyistä helpommin ja varmemmin.

Tutkimusten mukaan toimeentulotuen alikäyttö on yleistä, ja siksi toimeentulotukimenojen ennakoidaan kela-siirron myötä kasvavan. Tähän tullaankin varautumaan budjetissa. Sivistysvaltiossa ei kuitenkaan voi hakea säästöä sillä, että pienituloisimmat eivät saisi heille kuuluvaa sosiaaliturvaa. Kun toimeentulotuen perusosa siirtyy Kelan maksettavaksi, vapautuu sosiaalityöntekijöiden aika siihen, mihin heidät on koulutettu: apua tarvitsevien ihmisten auttamiseen.

Vihreät ovat tyytyväisiä myös siihen, että kehysriihen päätöksillä torjutaan eriarvoisuuden kasvua korottamalla suurituloisten veroja ja keventämällä pienituloisten veroja.

Lue koko Outin ryhmäpuhe.

Jaa sivu: