— Outi Alanko-Kahiluoto

Sote-ratkaisu etenee!

Tänään parlamentaarinen ohjausryhmä sai valmiiksi luonnoksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen tulevista päälinjoista. Tähän pisteeseen pääsemiseksi tarvittiin monta pitkää kokousta sekä runsaasti yhteistyötahtoa.

Onnistunut sosiaali- ja terveydenhuolto edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia. Kansalaisille tärkeät sosiaali- ja terveyshuollon peruspalvelut ovat helposti tarvitsijoiden saatavissa ja saavutettavissa. Kun hoitoketjut ovat saumattomat, ihmisten palvelutarpeet huomioidaan kokonaisuuksina. Hyvä järjestelmä on myös taloudellisesti tehokas: päällekkäisyyksiä tai toisaalta palvelukatveita ei ole.

Viiden sote-alueen malli on selkeä ja tehokas pohja toimivalle sosiaali- ja terveydenhuollolle: hyvälaatuiset palvelut on mahdollista toteuttaa yhdenvertaisesti ja kustannustehokkaasti ja painopistettä voidaan siirtää raskaammista hoidoista ennaltaehkäisyn ja peruspalveluiden suuntaan. Tämä on erinomaisen tärkeää paitsi kansalaisten myös julkisen talouden kannalta - terveys- ja hyvinvointieroja on mahdollista kaventaa. 

Tänään valmiiksi saatu puolueiden yhteinen ratkaisu sote-järjestämislain jatkotoimista ja pykälien sisällöstä ei kuitenkaan vielä ole täysin valmis. Elokuussa alkavan lausuntokierroksen jälkeen kokonaisuutta on tarkoitus vielä hioa siten, että järjestelmä takaa hyvät perus- ja lähipalvelut koko maassa. Erityisesti rahoituksen järjestäminen vaatii vielä huolellista pohdintaa, jotta resurssit saadaan kohdennettua oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti. Laki tulee voimaan 1.1. 2015 ja uudet sote-alueet aloittavat toimintansa vuoden 2017 alusta.

Jaa sivu: