— Outi Alanko-Kahiluoto

Yrittäjärauha Suomeen - kolme keinoa

Vihreät pyysi Yrittäjän päivänä ehdotuksia siitä, miten yrittäjille voitaisiin taata yrittäjärauha. Yrittämisessä ja elinkeinon pyörittämisessä on tarpeeksi puuhaa jo sinällään – joutavanpäiväinen byrokratia vie itse työltä turhaan voimia ja aikaa.

Saimme lähes sata ehdotusta. Poimimme niistä useimmin puhuttaneet teemat ja esittelemme seuraavassa kolme keinoa yrittäjärauhan takaamiseksi.

Ilmoitusrumba aisoihin

Kaikki ilmoitukset viranomaisille, eläkelaitoksille ja muille tarpeellisille tahoille on voitava antaa sähköisesti ja keskitetysti. Paperirumbalta välttyminen säästää merkittävästi yrittäjän vaivoja, mutta vähintään yhtä suuri hyöty koituu julkiselle sektorille. Reaaliaikaisen tulorekisterin pikainen käyttöönotto on tärkeä askel ennen kuin valmisteilla oleva palveluväylä saadaan kokonaisuudessaan toimintaan.

Työllistäminen helpommaksi

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on paljon työllistämismahdollisuuksia, kunhan työllistämisen esteitä ja kynnyksiä puretaan. Toisen ihmisen työllistämisen pitää olla helppoa ja siihen pitää yrityksiä kannustaa. Ensimmäisen työntekijän palkan sivukustannuksia voitaisiin esimerkiksi huojentaa määräaikaisesti työsuhteen alkuvaiheessa.

ALV-alarajan nosto

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa pitää nostaa. Se on ollut jo lähes 20 vuotta 8500 eurossa, josta se pitää nostaa EU-säännösten mahdollistamaan 10 000 euroon. Myös alv-huojennuksen rajojen korottamista on harkittava ja asiaan on vaikutettava myös EU-tasolla.

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on paljon työllistämismahdollisuuksia, kunhan yrittäjille annetaan mahdollisuus keskittyä oman toimintansa kehittämiseen ylenmääräisen hallinnollisen työn sijasta. On erittäin tärkeää, että yhteiskunta purkaa tarpeettomia byrokraattisia kynnyksiä yrittämisen tieltä. Yrittäjärauhan vaaliminen parantaa pienten yritysten elinvoimaa ja kohentaa myös työllisyyttä.

Jaa sivu: