— Outi Alanko-Kahiluoto

Hyvinvointi on turvattava

Outi Alanko-Kahiluoto eduskunnan lehterillä


Hyvinvoinnin turvaamisen piti olla hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tarkoitus. Tavoitteena oli tehdä uudistuksia, joilla kuluja voitaisiin hillitä ja samalla turvata kestävät hyvinvointipalvelut kaikille kansalaisille. Rakenteelliset uudistukset ovat Vihreiden mielestä välttämättömiä, sillä emme halua kurjistaa hyvinvointivaltiota vääriin kohteisiin osuvilla leikkauksilla. 
 
Hallituksen rakennepolitiikan lopputulos on ollut suuri pettymys. Monet hankkeet ovat jääneet toteutumatta tai kesken. Hallituksen päätöksentekokyvyttömyys tulee tässäkin selkeästi esiin: on puuttunut sekä johtajuutta että yhteistyökykyä. Joistain uudistuksista voi toisaalta sanoa, että hyvä kun kaatui: hallituksen toiselle asteelle kaavaillut rakenneuudistukset olisivat tehneet koulutuksen kentällä pahaa jälkeä. Toisella asteellakin on rakenteen ja rahoituksen uudistamisen tarvetta, mutta nyt kyseessä näyttää olevan lähinnä koulutuksesta ja kouluverkosta leikkaaminen. Sellaista emme voi hyväksyä.
 
Vihreiden mielestä tärkeintä on saada ihmisille töitä. Tällä kaudella on puhuttu paljon siitä, että työn vastaanottamisen pitää olla aina kannattavaa ja tässä onkin tehty hyviä päätöksiä: Vihreiden ajamat suojaosat työttömyysturvaan ja asumistukeen menivät nyt vihdoin läpi. Työn tarjoamisen kynnyksiä on edelleen alennettava, jotta työllisyysaste saadaan nousuun ja pienet ja keskisuuret yritykset työllistämään. Ensi kaudella on historiallinen momentum kokeilla perustuloa. Perustulo vähentäisi byrokratiaa ja työttömien luukulta luukulle juoksuttamista ja tekisi työnteosta aina kannattavaa.
 
Tarvitsemme Suomeen uusia kasvualoja. Myös siksi puhtaaseen teknologiaan, biotalouteen, uusiutuvaan energiaan ja kiertotalouteen kannattaa nyt panostaa. Näiden alojen esiinmarssi on osa talouden ja tuotannon rakennemuutosta, jossa Suomen pitää olla kärkijoukoissa. Vientimahdollisuudet ovat mittaamattomat, sillä juuri meillä on näiden alojen osaamista. Uusien kasvualojen ansiosta saamme kaivattuja työpaikkoja kaikkialle maahan.  
 
Toinen rakennepaketin elintärkeä osa on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Sote-uudistuksessa keskeisintä on varmistaa riittävän suuret väestöpohjat, täydellinen integraatio, kilpavarustelun ja palvelukatveiden ehkäisy, perusterveydenhuollon ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen sekä ohituskaistojen tilkitseminen. Uudistus on tehtävä kokonaisuutena siten, että rahoitus ratkaistaan yhdessä rakenteen kanssa. Yksi varteenotettava vaihtoehto on maakuntamalli, jossa maakuntavaltuusto valittaisiin suorilla vaaleilla ja jossa maakunnille tulisi verotusoikeus. Eväät hyvälle sote-ratkaisulle on jo olemassa.
 
Rakennepoliittiseen ohjelmaan kuului myös ympäristölle haitallisten tukien karsiminen, mutta saalis jäi lopulta kovin vähäiseksi. Ympäristölle haitallisten tukien poistamisella voidaan parantaa valtiontalouden tilaa, mutta osa niistä voidaan myös ohjata tukemaan uusia, kestäviä energiavaihtoehtoja. Näin on mahdollista edistää välttämätöntä rakennemuutosta ja samalla parantaa vaihtotasettamme. 
 
Suomesta voidaan tehdä parempi maa. Nyt jos koskaan tarvitaan periksiantamatonta työtä yhteisen tulevaisuutemme puolesta. Etsimme uusia, parempia ratkaisuja niin ihmiselle, ympäristölle kuin taloudellekin. Köyhyyden vähentäminen ja ilmastokriisin pysäyttäminen ovat meidän aikamme politiikan tärkeimmät tehtävät. Nyt jos koskaan tarvitaan rohkeita tekoja köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. 
 

 

Jaa sivu: