— Outi Alanko-Kahiluoto

Toimiva raideliikenne pitää Suomen elinvoimaisena

Outi Alanko-Kahiluoto

Hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat Suomen kokoiselle maalle elinehto. Kun paikasta toiseen on pitkistä välimatkoista huolimatta vaivatonta liikkua, se helpottaa ihmisten elämää, pitää yritykset elinvoimaisina ja vähentää liikenteen päästöjä.

Hallituksen kaavailemat junavuorojen lakkautukset ovat lyhytnäköistä ja tempoilevaa politiikkaa. Lakkautettavilla vuoroilla tehdään yhteensä 550 000 matkaa vuodessa. Junaliikenne loppuu kokonaan 28 asemalla. Korvaavia joukkoliikenneyhteyksiä voi olla vaikea saada maaliskuulle 2016, kun liikenne lakkaa.

Työmatkalaiset ja muut päivittäin joukkoliikennettä käyttävät joutuvat jatkossa valitsemaan auton yhä useammin junan sijaan. Työn perässä on jatkossa yhä vaikeampi liikkua. Päätös osuu kipeästi niin maaseudulle kuin kaupunkiseuduillekin. Tämä ei ole se suunta, johon Suomen liikennettä pitäisi vihreiden mielestä tulevaisuudessa kehittää. Siksi vihreät ovat mukana opposition välikysymyksessä hallituksen liikennepolitiikan tavoitteiden vaikutuksista kansalaisille ja alueelliselle saavutettavuudelle.

Hallituksen linjaus aiheuttaa toteutuessaan suuria ongelmia myös niille kunnille, jotka ovat kuuliaisesti rakentaneet tiiviisti radan varteen. Esimerkiksi Siuntio ja Inkoo ovat näin toimineet, mutta Y-juna lakkautetaan, ja kunnat jäävät tyhjän päälle.

Lakkautettavien junareittien varrella olevat kunnat ovat sitoutuneet edistämään raideliikenteen käyttöä ja kaavoittaneet asutusta ja työpaikkoja asemien ympärille. Joukkoliikenteeseen panostaminen jouduttaa myös asuntorakentamista, ja sitä hallitus ei nyt tee, mikä osaltaan pahentaa asuntopulaa.

Toinen esimerkki hallituksen liikennepolitiikan tempoilusta on Pisararadan lykkääminen, joka on myös vastoin kuntien tekemiä maankäytön, liikenteen ja asumisen aiesopimuksia. Pisara myös vaikuttaisi koko maan rautatieliikenteeseen helpottamalla Helsingin ratapihan ruuhkaa, kun lähi- ja kaukojunaliikenne erotettaisiin toisistaan.

Vastaavia kaupunkiseutujen kehittymistä tukevia liikennehankkeita ovat muun muassa Tampereen pikaraitiotie ja Raide-Jokeri, joille ei näytä hallitukselta heruvan myöskään mitään.

Koko liikennejärjestelmä on murroksessa digitalisaation ja uusien liikenteen palveluratkaisujen myötä. Tähän ei kuitenkaan kannata vastata rampauttamalla joukkoliikenteen perusinfrastruktuuria. Tästä hötkyilystä joudutaan maksamaan vielä kova hinta.