— Outi Alanko-Kahiluoto

Perustulo on ratkaisu muuttuvaan työelämään ja kasvaviin tuloeroihin

Outi Alanko-Kahiluoto

Hallitusta on kiitettävä siitä, että se uskaltaa lähteä kokeilemaan perustuloa. Valitettavasti esitys kärsii perustulomalleihin kuuluvien veromuutosten puuttumisesta sekä liian kapea-alaisesta ja pienestä kohderyhmästä. Nämä puutteet johtuvat hallituksen asettamasta liian tiukasta aikataulusta sekä pienestä budjetista.

Ehdotettu 20 miljoonan euron budjetti riittää 2 000 työttömän perustuloon. Jotta kokeilusta saataisiin tilastollisesti vahvoja tuloksia, Kelan johtama tutkijaryhmä suositteli keväällä vähintään 10 000 eri puolilla Suomea asuvan ihmisen sisällyttämistä kokeiluun.

Työttömät ovat kokeilulle halpa kohderyhmä, koska rahoituksessa voidaan hyödyntää Kelan työttömyysetuuksia. Kokeilun ulkopuolelle jää ryhmiä, joiden tilannetta perustulo auttaisi. Erityisesti perustulo kuuluisi itsensä työllistäjille, yrittäjille, opiskelijoille ja työssä käyville pienituloisille.

Tässä aikataulussa Verohallintoa ei saatu mukaan kokeiluun. Siksi perustulokokeilussa pystytään testaamaan vain puolikasta perustulomallia. Esimerkiksi vihreiden perustulomalleissa veroton perustulo yhdistetään nykyistä korkeampaan tuloverotukseen. Sillä rahoitetaan perustulo ja kerätään se pois hyvätuloisilta.

Kun perustuloa kokeillaan nykyverotuksella ja työttömillä, testaamatta jää keskeinen kiistakapula: Perustulossa korkeampien rajaveroasteiden vaikutus työllisyyteen. Esimerkiksi vihreiden mallissa kaikki alle 50 000 euroa vuodessa tienaavat maksaisivat saman 41 prosentin ansiotuloveron. Kokeilussa pitäisi olla keskituloisia, jotta nähtäisiin, kannustaako tämä työn vähentämiseen tai jakamiseen.

Hallituksen perutulokokeilussa saadaan lähinnä selville se, onko tässä huonossa työttömyystilanteessa jotakin merkitystä sillä, ettei työttömyysturva leikkaannu lainkaan riippumatta tulojen suuruudesta. Ehdotettava kokeilukin kertoo siis jotain: jos työttömyysetuuksiin liittyvä kannustin- ja byrokratialoukku poistetaan kokonaan, muuttuuko työllisyys.

Hallituksen kokeilu voi hyvin toimia ensimmäisenä askeleena, jonka aikana rakennetaan tutkimusalustaa ja pilotoidaan kokeilua. Vihreät ehdottavat perustulokokeiluun seuraavana askeleena sitä, että rahoitusta lisätään ja kokeilun aikaa pidennetään kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen. Olennaista on tuplata kokeiluun osallistuvien suomalaisten määrä ja saada mukaan monipuolinen joukko erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä.

Perustulo on inhimillinen, kannustava ja joustava ratkaisu muuttuvaan työelämään ja kasvaviin tuloeroihin. Perustulo ansaitsee kunnon kokeilun.