— Outi Alanko-Kahiluoto

Valiokunnan päätös parantaa perheiden yhdenvertaisuutta, mutta parannettavaa on edelleen

Hienoa  että valiokuntamme paransi yksin lasta hoitavien isien asemaa. Samalla töitä riittää vielä tasa-arvon  saavuttamiseksi.

Päätimme tänään sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, että valiokuntamme korjaa epäkohdan, jonka hallitus jätti yksinhuoltajaisien isyysrahaa koskevaan lakiesitykseensä.

Päätimme muuttaa hallituksen esitystä siten, että myös lasta alusta pitäen yksin hoitavat isät ovat oikeutettuja isyysrahaan.

Olen hyvilläni siitä, että hallituksen lakiesityksen eduskuntakäsittelyssä asiantuntijakuuleminen sai valiokunnan hallituspuolueiden edustajat vakuuttuneiksi siitä, että lakiin on tehtävä pykälämuutos.

Lasta yksin hoitavat isät ovat jääneet vaille isyysrahaa, sillä tällaisten perheiden olemassaoloa ei ole tunnistettu isyys- ja vanhempainrahasäännöksissä. Yhdenvertaisuuden kannalta tämä on räikeä epäkohta. Valiokuntamme päätti muuttaa hallituksen lakiehdotusta siten, että lapsen hoidosta yksin vastaava isä ei jäisi vanhempainpäivärahaoikeuksien ulkopuolelle, vaikka hän ei ole tai ei ole ollut avio- tai avoliitossa lapsen äidin kanssa.

Kyse ei ole suuresta joukosta ihmisiä eikä lain korjaaminen siksi tule edes kalliiksi. Vuosittain puhutaan noin kymmenestä isästä, jotka hoitavat lasta yksin ilman vanhempainrahaa.

Lisäksi noin sata isää saa vuosittain lapsen hoidettavakseen myöhemmin vanhempainrahakaudella tai ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta. Ministeriön laskelman mukaan isyys- ja vanhempainrahaoikeuden laajentaminen 110 isälle maksaa vuodessa 400 000 euroa.

Teimme lisäksi valiokunnan yhteisen lausuman, jossa toivomme, että loputkin perhevapaajärjestelmään sudenkuopista hoidettaisiin kuntoon perheiden erilaisten elämäntilanteiden huomioimiseksi. Voimassa on edelleen puutteita, jotka liittyvät siihen, ettei lainsäädäntö tunnista perheiden monimuotoisuutta.

Mikäli toista vanhempaa ei ole lainkaan, ainoalla vanhemmalla pitäisi olla mahdollisuus pitää koko vanhempainvapaajakso yhtä pitkänä kuin kahden huoltajan ydinperheessä. Sateenkaariperheissä, joissa vanhemmuutta jaetaan useamman kuin kahden vanhemman kesken, kaivataan mahdollisuutta jakaa myös perhevapaita. Adoptioperheissä adopitovanhemman avopuolisolle tulisi kuulua oikeus oikeutta vanhempainpäivärahaan, jos hän osallistuu lapsen hoitoon vanhemman tavoin.

Puutteet monimuotoisten perheiden perhevapaiden yhdenvertaisuudessa on tunnistettu STM:n Monimuotoiset perheet -työryhmän viime vuonna valmistuneessa mietinnössä, joten työhön puutteiden korjaamiseksi on helppo ryhtyä.

Hyvinvointivaltion tehtävä on edistää kaikkien perheiden yhdenvertaisuutta, eikä jättää yhtään lasta tai vanhempaa vaille tukea.