— Ozan Yanar

Hallitus iskee opiskelijan asumiseenkin - keppiä joka suunnasta

Ozan Yanar

Syksyn lähestyessä ja koulujen alkaessa huoli hallituksen suunnittelemista koulutusleikkauksista on noussut jälleen esiin.

Sipilän hallituksen ohjelma antaa erityisen kylmää kyytiä opiskelijoille: opintotukea leikataan ja sen indeksisidonnaisuus poistetaan, opintorahasta tehdään opintolainapainotteinen ja EU:n ulkopuolisille opiskelijoille asetetaan lukukausimaksut. Näiden laajasti opiskelijoiden elämää koskevien toimien lisäksi hallitus leikkaa opiskelija-asuntojen tuesta.

Hallituksen suunnittelema investointiavustusten poisto joko vähentää opiskelija-asuntojen rakentamista tai nostaa vuokria. Leikkaus myös hankaloittaa peruskorjauksia korjausikäisissä 70-80-luvuilla rakennetuissa asunnoissa.

Hallitusohjelman mukaan “investointiavustusten piiristä rajataan pois hyväkuntoiseen väestönosaan kohdentuva toiminta eli normaalit opiskelija-, nuoriso- ja senioriasunnot.” Avustukset loppuvat ensi vuoden alusta alkaen ja säästöksi on arvioitu 15 miljoonaa euroa per vuosi.

Investointiavustuksia on voitu lain mukaan myöntää vuokratalon tai vuokra-asunnon rakentamiseen, hankintaan tai perusparantamiseen. Viime vuonna tuettiin 1997 opiskelija-asuntoa, avustustarve oli 13 miljoonaa euroa. Opiskelija-asuntojen 10 prosentin investointiavustus on ollut erityisen tärkeä voittoa tavoittelemattomille opiskelija-asuntoyhteisöille. Opiskelija-asuntojen kysyntä myös painottuu pieniin asuntoihin, mikä lisää asuntotuotannon kustannuksia ja avustustarvetta.

Ympäristöministeriön viime vuonna tekemän selvityksen mukaan avustusjärjestelmän vaikutukset ovat huomattavan merkittävät: asumiskustannukset on saatu kohtuullisiksi ja asuntojen laatutaso hyväksi. Hienosäätöä järjestelmässä toki olisi, mutta tavoitteeseen eli erityisryhmien asumisen tukemiseen investointiavustuksilla on päästy.

Opiskelija-asuntojen väheneminen ajaisi opiskelijat yhä enemmän kilpailemaan muista kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista, joita varsinkaan pääkaupunkiseudulla ei ole riittävästi tarjolla. Hinnat vapailla markkinoilla ovat kovemmat kuin opiskelija-asunnoissa ja lisääntyvä kysyntä niitä tietysti nostaa. Varsinkin heikoimmassa asemassa olevat opiskelijat voivat päätyä kasvattamaan kaupunkien vuokra-asuntojonoja. 

Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhion mukaan avustusten leikkaus nostaisi uuden opiskelija-asunnon vuokraa 30-50 €/kk. Lisäksi korkomuutokset saattavat kasvattaa uusien asuntojen vuokria jopa yli 100 euroa kuukaudessa. Tällaiset summat ovat opiskelijalle suuria. Tälläkin hetkellä normaalimääräinen asumislisä kattaa vain hieman yli puolet opiskelijan asumismenoista

Opiskelijoiden ja muiden erityisryhmien asunto-ongelmat eivät ratkea leikkaamalla. Erityisryhmien asumisen tukeminen on osa kestävää, oikeudenmukaisuuteen pyrkivää yhteiskuntaa. Taloudellisen tuen lisäksi asumisongelmien ratkomiseksi tarvitaan uusia rohkeita ajatuksia.

Luovat rakennushankkeet voisivat huonossa taloustilanteessa sekä ennaltaehkäistä sosiaalisia ongelmia että toimia elvyttävinä investointeina. Pääkaupunkiseudun opiskelija-asuntopulassa, varsinkin lukuvuoden alussa, väliaikaisille ratkaisuille kuten konttiasunnoille on tarvetta. Tyhjien kiinteistöjen, esimerkiksi toimitilojen ja vanhojen teollisuusrakennusten, muuttamista asunnoiksi tulisi edistää. Ullakkorakentaminen, rakennusten korottaminen ja käytöstä poistettujen parkkipaikkojen ja teollisuusalueiden hyödyntäminen voisivat myös auttaa. 

Hallitusohjelma olettaa, että opiskelijat ovat “hyväkuntoista väestönosaa”. Opiskelijoiden elämäntilanteet vaihtelevat laajasti, ja lähtökohdat opiskeluun ovat hyvin erilaisia. Opiskelun aikainen pienituloisuus ei ole kaikille väliaikaista. Opiskelijan taloudellisen tilanteen kiristäminen joka suunnasta on erittäin lyhytnäköistä politiikkaa, joka johtaa eriarvoistumiseen, ja jo valmiiksi heikommassa asemassa olevien ajautumisen entistä haavoittuvammiksi. 

Vihreät ovat esittäneet vaihtoehtoja koulutusleikkauksille, jotka hallitus esittää välttämättömyyksinä. Opiskelijan ja muiden erityisryhmien asumisen tukeminenkin on arvovalinta, jota meillä ei ole varaa jättää tekemättä.