— Ozan Yanar

Pidetään opiskelu maksuttomana kaikille

Ozan Yanar

Vuosina 2010–2014 Suomessa kokeiltiin lukukausimaksuja EU/ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille. Kokeiluun mukaan tulleissa koulutusohjelmissa selvisi, ettei opiskelijoita tule maksujen kanssa ja hallinnon taakan kanssa korkeakoulu ei jää järjestelmästä edes voitolle. Tulos kokeilusta oli siis, että lukukausimaksut kansainvälisille opiskelijoille ovat huono idea, joka kannattaisi unohtaa.

Mutta nykyinen hallitus ei niin vähällä halua oppia. Nyt se työntää kaikin voimin eteenpäin lukukausimaksuja Euroopan talousalueen ulkopuolelta tuleville kansainvälisille opiskelijoille. Hallitukselle ei edes riitä, että yliopistot ja AMK:t voisivat halutessaan asettaa lukukausimaksuja, vaan kaikki suomalaiset korkeakoulut työnnetään mukaan pakolla. 

On hyvin kuvaavaa, että hallituksen esityksessä ei ole osattu arvioida lukukausimaksuilla kerättäviä rahoja saati muita vaikutuksia. Vaikuttaakin siltä, että hallitus lentää sokkona tai korkeintaan maahanmuuttoa vastustava autopilotti päällä. Muuten on vaikea ymmärtää, miksi maksuja ajettaisiin. Taloudellisen tappiollisuuden lisäksi lukukausimaksut romahduttaisivat kansainvälisten opiskelijoiden määrän suomalaisissa korkeakouluissa, kuten esimerkiksi Ruotsissa on käynyt. Kysymys kuuluu, miten korkeakoulut voisivat kansainvälistyä ilman kansainvälisiä opiskelijoita? 

Korkeakoulujen maksuttomuus on ollut tähän mennessä yksi tärkeimpiä asioita, joilla Suomi houkuttelee kansainvälisiä opiskelijoita. Olisi meidän etumme saada muilta mailta terävintä kärkeä suomalaisiin yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Tänne tulevat osallistuvat lisäksi suomalaiseen yhteiskuntaan työntekijöinä ja kuluttajina. Heihin tehdyt satsaukset jäävät myös Suomeen suuressa määrin. Noin 75 prosenttia kansainvälisistä opiskelijoista on vielä Suomessa vuosi valmistumisen jälkeen ja puolet heistä työllistyy. Ja ulkomaille päätyvätkin ovat hyviä linkkejä suomalaisille yrityksille ja vaikkapa tieteelle.

Yksi mahdollisuus on, että kansainvälisten opiskelijoiden maksut ovat vain alkusoittoa. Kelan tutkimusjohtaja Olli Kangas väläytteli yhtenä mahdollisuutena lukukausimaksuja kaikille opiskelijoille jonkinlaisena perustulojärjestelmän kylkijäisenä. Ilmeisesti hallituksen virheellinen käsitys perustulosta on, että annetaan satanen ja otetaan muutama satanen pois. Ajaako hallitus lukukausimaksuja kansainvälisille opiskelijoille vain siksi, koska se tietää, että kaikille opiskelijoille niiden ajaminen olisi kovin epäsuosittua? Ei tunnu täysin liioitellulta nähdä myös tällaisia motiiveja kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksujen ajamisen taustalla.

Huolimatta siitä, mitä motiiveja kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksujen ajamisen takana on, olisi kaikista helpointa pysäyttää lukukausimaksut jo nyt. Niistä kun ei ole mitään hyötyä tehtiin ne sitten isommalle tai pienemmälle joukolle Suomessa opiskelevia.