— Panu Laturi

Vaalirahoitusskandaali on ratkaistava

Puolueiden vaalirahoitus on tärkeä asia, ja on hyvä, että asia on ollut julkisessa keskustelussa jo yli vuoden. On myös hyvä, että muut puolueet ovat seuraamassa Vihreiden esimerkkiä ja avaamassa rahoitustaan - Vihreäthän avasivat tilinsä julkiseen tarkasteluun jo yli vuosi sitten. Muiden oli jo korkea aika julkistaa tilinsä, sillä julkisuudelta piiloteltu vaalirahoitus on mustannut politiikan maineen.

Vaalirahakeskustelussa esillä olleet tukisummat ovat olleet suuria. Ja samalla pieniä. Esimerkiksi Kokoomus, joka eilen vihdoin paljasti omat tukensa, on saanut vuoden 2007 aikana 152 000 euroa tukea. Vuonna 2008 Kokoomus sai noin 80 000 tukieuroa. Vaikka summat äkkiä ajateltuna kuulostavat suurilta, ovat ne kuitenkin melko pieniä verrattuna esimerksi Kokoomuksen näinä vuosina valtiolta saamiin puoluetukiin. Viime vuonna Kokoomus sai puoluetukia 4,5 miljoonaa euroa, eli kohuttu ulkopuolinen rahoitus on kokonaisuudessaan ollut alle kolme prosenttia puoluetuesta. Tukien määrä suhteessa puoluetukeen on Keskustalla ja SDP:llä samaa luokkaa.

Alle kolme prosenttia. Kannattiko Kokoomuksen, Keskustan ja SDP:n piilotella rahoitustaan näin pitkään? Oliko tukien julkistamisen venyttäminen suurille puolueille ”rahan arvoista”? Kysymys on hyvä, sillä tukien julkistamisen venyessä politiikan maine on pilaantunut ja monien usko poliitikkojen riippumattomuuteen horjunut. Lisäksi yritysten ja ammattiliittojen maine on kärsinyt vaalirahoituskohussa.

Jos yritysten antama vaalirahoitus on epäilyttänyt monia, myös ammattijärjestöjen lahjoittama vaaliraha on ongelmallista. Moni miettii, miten voi olla mahdollista, että ammattijärjestöt, joissa suuri osa jäsenistä ei kuulu esimerkiksi sosialidemokraatteihin ja joista monet eivät äänestä sosialidemokraatteja, tukevat SDP:n työtä erittäin voimakkaasti, vieläpä verovähennysoikeutetuilla rahoilla. Kysymys ei ole pelkästään vasemmistopuolueiden uskottavuudesta, vaan ennen kaikkea ammattiliittojen uskottavuudesta.

Demokratia tarvitsee puolueita. Ne eivät kuitenkaan voi toimia ilman rahaa. Viimeistään vaalirahoituskohu on osoittanut sen, että puolueiden rahoituksen on oltava avointa ja tasapuolista. Siksi Suomessa on puoluetukijärjestelmä, joka on avoin ja selkeä puoluerahoituksen muoto. Tämä järjestelmä tulee säilyttää.

Sen sijaan tulevaisuudessa on harkittava tarkkaan, minkälaiset puoluetuen ulkopuoliset rahoitusmuodot halutaan säilyttää. On keskusteltava esimerkiksi siitä, pitäisikö vain yksityishenkilöiden tekemät lahjoitukset sallia ja kieltää yksiselitteisesti yritysten ja ammattiliittojen tarjoama rahoitus puolueille. Entä pitäisikö tämän lisäksi yksityishenkilöiden lahjoituksille säätää rajat? Keskusta on esittänyt lahjoituksiin 2000 euron julkistamisrajaa ja 15 000 euron lahjoituskattoa. Ovatko rajat riittävät? Itse pohdin tiukempia rajoja - esimerkiksi 1000 euron julkistamisrajaa ja 5000 euron lahjoituskattoa.

Jos tällaisia rajoituksia ryhdytään suunnittelemaan, voidaan puolueiden toimintaedellytykset turvata haluttaessa esimerkiksi puoluetuen korotuksella - esimerkiksi aiemmin mainitulla kolmella prosentilla. Tällöin puolueiden taloudellinen tilanne ei juurikaan muuttuisi, mutta rahoituskuviot selkeytyisivät ja avoimuus lisääntyisi. Tästäkin vaihtoehdosta on keskusteltava vaalirahoitusskandaalia ratkaistaessa.

Keskustelu puoluetuen ulkopuolisesta rahoituksesta ja sen mahdollisista rajoituksista on mielestäni juuri nyt tarpeen, ja se puhdistaisi ilmaa. Rajoituksia voidaan harkita esimerkiksi siksi, että ne helpottaisivat pohdintaa yrityisten ja puolueiden välisistä sidoksista ja auttaisivat parantamaan puolueiden, yritysten ja ammattiyhdistysten mainetta.

Ajatus ei ole liioiteltu kansainvälisessä vertailussa. Esimerkiksi Ranskassa yritysrahoitus puolueille ja ehdokkaille on kielletty, lakia muutettiin vuoden 1995 vaalirahoitusskandaalin jälkeen. Yhdysvalloissa puolestaan puolueiden tuki koostuu pienistä summista - 99 % puolueiden rahoituksesta tulee yksityishenkilöiltä. Yhdysvalloissakaan yritykset eivät saa tukea suoraan ehdokkaita. Lisäksi yli 200 dollarin lahjoituksesta on julkaistava lahjoittaja ja ehdokkaalle annettavan lahjoituksen katto on 2400 dollaria esivaaleissa ja 2400 dollaria varsinaisissa vaaleissa.

Jaa sivu: