— Panu Laturi

Kunnista asukkaidensa näköisiä

Vihreät tulivat suomalaiseen politiikkaan 1980-luvun alussa uudistamaan politiikan tekemistä ja tuomaan mukaan uusia, tärkeitä asioita. Poliittinen kulttuuri oli 1970-luvulla kärjistynyt ja kansalaiset olivat kyllästyneitä vanhaan maan tapaan ja kähmyilevään politiikkaan. Samaan aikaan sekä ympäristöasiat että erilaisten ihmisten yhdenvertaisuus nousivat poliittiseen keskusteluun. Molemmat olivat asioita, jotka olivat ja ovat Vihreille keskeisiä.

Nyt 30 vuotta myöhemmin voi todeta, että vaikka paljon on muuttunut, samat asiat ovat jälleen politiikan keskiössä. Kansalaiset ovat huolissaan ympäristön tilasta, seksuaalinen tasavertaisuus ei ole toteutunut ja politiikan ”vanha tapa” oli eduskuntavaalien keskeisiä asioita. Tarve muutokseen on edelleen suuri. Samat kysymykset puhuttavat varmasti myös ensi vuoden kunnallisvaaleissa.

Vihreille kunnallisvaalit ovat haasteelliset. Takana on tappio eduskuntavaaleissa, ja poliittinen agendamme vaatii voimakasta terästäytymistä. Sama koskee tosin melkein kaikkia muitakin puolueita. Meidän etunamme kuitenkin on, että tavoitteemme eivät ole muuttuneet. Me voimme pohjata politiikkamme terävöittämisen niihin arvoihin ja asioihin, jota ovat aina ennenkin olleet meille keskeisiä.

Vihreillä on vahvat arvot ja poliittiset tavoitteet. Tärkeintä on se, että pystymme tiivistämään tärkeimmät asiamme ja pystymme tuomaan ne esiin selkeästi ja yksinkertaisesti. Meidän on osattava kertoa, minkälainen on se kunta tai kaupunki, jota haluamme.

Itse pidän keskeisimpinä tavoitteinamme sitä, että pystymme vahvistamaan sosiaalista tasa-arvoa kaupunkien ja kuntien sisällä ja välillä. Kuntien palvelut täytyy turvata ja niiden laatua on vahvistettava. Palvelujen pitää olla myös monipuolisia ja sellaisia, että ne antavat kuntalaisille vaihtoehtoja. Hyvä esimerkki tästä on erilaisten yhteisöllisten vanhusten asumismuotojen vahvistaminen.

Ympäristö ja luonnonsuojelu ovat Vihreille niin ikään tärkeitä. Ympäristönsuojelu ei tarkoita meille pelkästään sitä, että luonnon monimuotoisuus on turvattava ja ilmastonmuutos on torjuttava. Se tarkoittaa myös sitä, että elinympäristömme on viihtyisä ja toimiva. Kaupunkien ja kuntien pitää olla sellaisia, että asukkaat voivat olla ylpeitä omasta kunnastaan. Siksi esimerkiksi rakennusten ulkonäköön ja ympäristön viihtyisyyteen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Tämä valitettavan usein unohtuu, kun uusia asuinalueita rakennetaan. On erittäin valitettavaa, että jos menee uudelle asuinalueelle missä tahansa Suomen kaupungissa, ei osaa sanoa, missä päin on: rakennukset ja ympäristö ovat niin samannäköisiä.

Politiikan tekotapaa on uudistettava. Viime eduskuntavaalit olivat selkeä protesti suomalaiselle poliittiselle kulttuurille. Kunnat eivät tässä ole yhtään valtiota parempia. Siksi politiikan teosta on tehtävä avoimempaa. Asukkaille on annettava entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mihin heidän verorahojaan käytetään. ”Sulle-mulle”-politiikan on kertakaikkiaan loputtava.

Vihreiden kunnallispolitiikan voi tiivistää siihen, että kunta on asukkaita varten – ei niin, että asukkaat ovat kuntaa varten.

Jaa sivu: