— Panu Laturi

Vaalipiiriuudistus ratkeaa puheenjohtajien kesken

Puoluesihteerit ovat tänään pitkien neuvottelujen jälkeen siirtäneet ratkaisut vaalipiiriuudistuksesta hallituspuolueiden puheenjohtajien eli niin kutsutun sekstetin päätettäväksi.

Puoluesihteerit ovat kahden viime kuukauden aikana yrittäneet ratkoa hallitusohjelmaan kuuluvaa vaalipiiriuudistusta. Hallitusohjelmassa määriteltiin, että Suomeen muodostetaan 12 vaalipiiriä siten, että vaalien suhteellisuus paranee. Uudistuksen pitäisi tulla voimaan 2015 eduskuntavaaleissa.

Uudistus on Vihreille erityisen tärkeä demokratian kannalta. Siksi olemme olleet tästä asiasta niin tiukkoja hallitusneuvotteluissa sekä nyt hallituksessa. Tällä hetkellä vaalipiirit ovat hyvin eri kokoisia vaihdellen kuudesta kansanedustajasta 34 kansanedustajaan. Tämä on luonut tilanteen, joka ei ole perustuslain mukainen. Perustuslain mukaan jokaisella suomalaisella pitäisi olla yhtäläinen äänioikeus. Nyt se ei toteudu, sillä jokainen ääni ei ole samanarvoinen: äänikynnys suurimmassa Uudenmaan vaalipiirissä on alle kolme prosenttia ja pienimmissä Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa, joissa on kuusi kansanedustajaa, se on lähes 14 prosenttia.

Puoluesihteerien kesken oli hyvä henki. Kaikki tunnustavat  olemassa olevat ongelmat. Keskeisiksi kysymyksiksi nousivat, kuinka Itä-Suomen vaalipiirien asema parannetaan, kuinka Uudenmaan suhteettoman suuri ja nopeasti kasvava vaalipiiri saadaan muiden kanssa samanarvoiseksi ja mitä tehdään Satakunnalle, joka on myös nopeasti pienenevä vaalipiiri.

Emme kuitenkaan kokouksessamme tänään pystyneet ratkaisemaan ja pääsemään yksimielisyyteen siitä, miten Itä-Suomi pitäisi jakaa: laitetaanko kolme Itä-Suomen vaalipiiriä yhteen (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo) vai yhdistetäänkö Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala yhdeksi vaalipiiriksi ja Etelä-Savo ja Kymi yhdeksi. Koska Itä-Suomen ratkaisua ei löytynyt puoluesihteerien kesken, totesimme, että asia pitää siirtää hallituspuolueiden puheenjohtajien eli sekstetin päätettäväksi.

Itse uskon, että kun ratkaisu on näin lähellä, että se pitää löytyä puolueiden puheenjohtajien kesken. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa olla tekemättä historiallista päätöstä, joka lisää kansalaisten yhdenvertaisuutta.

 

Jaa sivu: