— Panu Laturi

Suomalainen demokratia vahvistui

Hallitus pääsi tänään sopuun historiallisesta vaalipiiriuudistuksesta.

Vaalipiirien epäoikeudenmukaisista äänikynnyksistä on puhuttu pitkään. Uudistuksia on yritetty tehdä useita kertoja, mutta ne ovat aina kaatuneet siihen, että uudistuksen malli ei sovi jollekin puolueelle. Nyt hallitus kuitenkin osoitti päätöksentekokykyään, ja seuraavissa eduskuntavaaleissa otetaan iso askel kohti yhtenäistä ja yhtäläistä äänioikeutta.

Uudistuksen keskeinen merkitys on, että korkeaksi nousseita äänikynnyksiä pystytään alentamaan. Esimerkiksi Etelä-Savon laskennallinen äänikynnys on ollut yli 14 prosenttia. Äänikynnyksellä tarkoitetaan sitä osuutta annetuista äänistä, joka tarvitaan ehdokkaan läpimenoon. Nämä korkeat äänikynnykset ovat vaarantaneet suomalaista demokratiaa. Nyt uudesta Kymen ja Etelä-Savon vaalipiiristä valitaan vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 17 kansanedustajaa ja äänikynnys laskee 5,6 prosenttiin. Savo-Karjalan, eli Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiiristä puolestaan valitaan 15 kansanedustajaa ja äänikynnys laskee 6,3 prosenttiin.

Uudistuksen jälkeenkin eri vaalipiirien välille jää epäsuhtaisuutta. Siksi on tärkeää, että hallitus jatkaa työtään vaalipiirien osalta. Hallitusohjelmassa sovittu vaalipiirien määrän muuttaminen perustuslaissa nykyisestä 12–18 vaalipiiristä 6–12 piiriin on merkittävä tulevaisuuden kannalta. Se mahdollistaa voimaan tullessaan sen, että vaalipiirejä voidaan yhdistellä ilman 12 vaalipiirin alarajaa, joka rajoittaa vaalipiirien saamista lähemmäksi toistensa kokoa. Tämä uudistus vaatii perustuslain muuttamisjärjestyksen, joka tarkoittaa sitä, että se astuu voimaan vuoden 2019 vaaleissa.

Demokratian ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien tasapuolistaminen ja vahvistaminen on Vihreille keskeinen asia. Siksi vaalipiiriuudistus oli Vihreille erittäin tärkeä hanke. Se näkyi jo hallitusneuvotteluissa ja on ollut yksi keskeisiä tavoitteita Vihreille vuosien ajan. Edellinen vaalipiirien yhdistäminen tehtiin vuona 1962, joten olikin jo aika päästä asiassa eteenpäin

Olen erittäin tyytyväinen tehdyistä päätöksistä.

Jaa sivu: