— Panu Laturi

Poliittisten järjestöjen rahoitus yhdenvertaiseksi, läpinäkyväksi ja oikeudenmukaiseksi

Poliittisten järjestöjen rahoitus on jälleen kerran noussut otsikoihin poliittisten nuorisojärjestöjen jäsenmääräongelmien seurauksena. Rahoituksen ongelmat johtuvat siitä, että jakoperusteet ovat epäselvät ja sisältävät vääristäviä kannusteita.

Poliittisen rahoituksen tulee olla avointa ja perustua yksiselitteisiin kriteereihin. Kriteerit eivät voi olla harkinnanvaraisia, sillä harkinnanvaraisuus mahdollistaa poliittisen puolueen tai aatesuunnan kaltoin kohtelemisen. Tässä ei tällä hetkellä ole ongelmaa, mutta tällainen mahdollisuus pitää sulkea pois. Harkinnanvaraisuus ei siis sovi poliittiseen rahanjakoon. Poliittisen rahoituksen tulee olla kaikille aatesuuntauksille yhdenvertaista, ja tätä harkinnanvaraisuus ei toteuta. Puoluetuki on luotu kunnioittaen tätä yhdenvertaisuutta, ja vuonna 2007 puolueiden lehtien tuen osalta tehtiin samankaltainen uudistus.

Edellisen hallituksen aikana Vihreiden ja Kokoomuksen aloitteesta koko poliittiseen rahoitukseen yritettiin saada selkeyttä ja avoimuutta. Ehdotimme kaiken poliittisen rahoituksen muuttamista jaettavaksi yksiselitteisin parlamentaarisin perustein. Tämä olisi sisältänyt nuoriso- ja lapsijärjestöt, opintokeskukset, ajatuspajat sekä arkistot. Tavoitteenamme oli, että saisimme rahoituksesta selkeisiin ja yksiselitteisiin kriteereihin perustuvaa, avointa sekä kaikille poliittisille suuntauksille oikeudenmukaista. Valitettavasti uudistus ei toteutunut, kun keskustapuolueen omat edut menivät avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden edelle.

Nyt kun nykyiseen rahoitukseen sisältyvät ongelmat ovat jälleen nousseet esiin, ei mielestäni ole muuta vaihtoehtoa kuin toteuttaa uudistus, jossa kaikki poliittinen rahoitus muutetaan parlamentaariseksi. Demokratiaan kuuluvat avoimuus, selkeys ja oikeudenmukainen kohtelu sekä se, että kaikkia poliittisia suuntauksia kohdellaan yhdenvertaisesti.

Samalla on kuitenkin huomioitava, että nykyisessä parlamentaarisuuteen perustuvassa mallissa, jossa jako perustuu kansanedustajien määrään, on ongelma koskien eduskunnan ulkopuolella olevia pienpuolueita. Tähän huomiota on kiinntetty myös Etyjin vaalitarkkailijoiden raportissa vuoden 2011 eduskuntavaaleista. Tämä ongelma olisi helposti korjattavissa, jos puoluerahoituksen jaon pohjaksi muutettaisiin äänimäärä, ei eduskuntapaikkojen määrä. Myös tämä uudistus joka tulisi tehdä mahdollisimman pian.

 

Jaa sivu: