— Panu Laturi

Lohikalojen suojelu tarvitsee rahoitusta

Vihreät osallistuvat muiden puolueiden kanssa ensimmäiseen kalojen urheilukilpailuun, FishRun Kymijoki GP:iin. Kilpailussa vaellustutkimukseen osallistuville kaloille asennetaan sijainnin ilmaisevat radiolähettimet ja ne kilpailevat eri lähdöissä ravihevosten tapaan.

Kilpailu käydään Kymijoella ja sen järjestäjänä toimii Project FishRun-hanke. Hankkeen tarkoituksena on kasvattaa yleistä tietoisuutta luonnonvaraisten lohikalakantojen surkeasta tilanteesta ja kerätä yrityksiltä rahoitusta kipeästi vaadittavaan tutkimus- ja kunnostustyöhön.

Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että yleisölajiksi nostettu kalojen taistelu kutuvaelluksillaan pääsee julkisuuteen ja ihmiset saavat tietää, kuinka monenlaisia uhkia luonnonvaraisilla kalakannoilla on. Vesistöjen rehevöityminen, jokien patoaminen ja liiallinen merikalastus uhkaavat vakavasti kantoja, joilla paremmin suojeltuna voisi olla hyvinkin suuri kansantaloudellinen arvo ja kannattavia elinkeinoja esimerkiksi matkailualalle synnyttävä vaikutus.

Esimerkiksi Islannissa lohen arvo laskettiin vapaa-ajankalastuksen elinkeinoissa lähes satakertaiseksi ammattikalastukseen verrattuna, ja ammattimainen merikalastus päätettiin siellä kieltää kokonaan. Suomessa on monia mahtavia jokia, jotka luonnonkaloille kunnostettuina vetäisivät vertoja Islannin, Kuolan niemimaan tai Alaskan turistikohteille.

Politiikassa tulisikin keskustella entistä avoimemmin siitä, millaisia kalastukseen liittyviä elinkeinoja kannattaa tukea verovaroin ja poliittisin päätöksin. Lisäksi voimayhtiöiden velvoitteita tulisi jo siirtää huonosti kannattavista poikasistutuksista luonnonkantojen suojeluun eli toimivien kalateiden edellyttämiseen.

Vihreiden kala Viimeinen Lohikaani nousi kisan ensimmäisenä kalana Koivukosken voimalan kalaportaasta ylös ja jatkaa matkaansa kohti ylävirran parhaita kutualueita.

Haastankin SDP:n puoluesihteeri Reijo Paanasen leikkimieliseen kilpailuun keräämään lahjoituksia omalle kalalleen: Kumpi kerää enemmän Vihreiden Viimeinen lohikaani vai Demarien Teko?

Vihreät keräävät lahjoituksia kalalleen Viimeinen lohikaani tämän verkkolomakkeen kautta. Vihreät osallistuvat vähintään kampanjalle lahjoitetulla summalla lohikantojen tutkimus- ja kunnostustyöhön.

Jaa sivu: