— Panu Laturi

Suomalainen demokratia vahvistuu

Hallitukselta tuli tänään pitkään odotettu esitys vaalijärjestelmämme oikeudenmukaisuuden parantamiseksi. Esityksessä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa kaikkein pienimpien vaalipiirien äänikynnys laskee. Se vahvistaa demokratiaa koko Suomessa, ja varsinkin vaalipiireissä, joissa äänikynnys on ollut kohtuuttoman korkea. Vihdoin.

Esimerkiksi Etelä-Savossa yhden äänen painoarvo on ollut pienempi kun Uudellamaalla. Etelä-Savon laskennallinen äänikynnys on ollut yli 14 prosenttia. Vastaavasti Uudellamaalla äänikynnys on ollut noin 3 prosenttia. Äänikynnyksellä tarkoitetaan sitä osuutta annetuista äänistä, joka tarvitaan yhden ehdokkaan läpimenoon. Tämä on asettanut äänestäjät eriarvoiseen asemaan riippuen asuinpaikasta.

Vaaleissa äänioikeuden pitäisi olla yhtäläinen ja yhtenäinen. Sitä se ei ole ollut, eikä täysin ole vieläkään. Mutta askel, joka nyt otetaan, on todella suuri ja oikeansuuntainen.

Asiasta on puhuttu jo pitkään. Edellisestä merkittävästä vaaliuudistuksesta on aikaa vuosikymmeniä. Se tehtiin vuonna 1962. Ongelma on myönnetty. Uudistuksia on yritetty tehdä useita kertoja, mutta ne ovat aina kaatuneet siihen, että uudistuksen malli ei sovi jollekin puolueelle. Näissä tilanteissa valitettavasti usein puolueiden oma etu on ajanut demokratian edelle.

Tämä asia on ollut Vihreille yksi keskeisistä asioista. Meille demokratia ja suomalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen ovat perusarvoja. Siksi nostankin hattua hallitukselle.

Vaalilain uudistuksessa Kymen ja Etelä-Savon muodostetaan Kaakkois-Suomen vaalipiiri josta valitaan vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 17 kansanedustajaa ja äänikynnys laskee 5,6 prosenttiin. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiiristä muodostetaan Savo-Karjalan vaalipiiri, josta valitaan 15 kansanedustajaa ja äänikynnys laskee 6,3 prosenttiin.

Jaa sivu: