— Pekka Haavisto

Miksi vain miesten Euroopan Unioni?

Kannatan sukupuolten tasa-arvoa. Minua on jo pitkään vaivannut EU:n keskeisten elinten – komission ja parlamentin – miesvaltaisuus.

Parlamentissa on naisjäseniä 30 prosenttia, komissiossa 27 komission jäsenestä vain 10 on naisia. Sukupuolten tasa-arvoa ajatellen tämä on liian vähän. Kun uutta komissiota rakennetaan kesäkuun EU-parlamenttivaalien jälkeen, olisi tärkeää saada EU:n komission kokoonpano entistä tasapuolisemmaksi. Komission pitäisi olla koko yhteisön tasa-arvon symboli.

Voisiko jäsenmaat velvoittaa tarjoamaan komissaarin paikalle sekä mies- että naisehdokkaita? Näin komission puheenjohtaja pystyisi rakentamaan tasapainoisemman kokonaisuuden. Viimeksi komissiota muodostettaessa sen puheenjohtaja, portugalilainen José Manuel Barroso valitti, että jäsenmaat eivät tarjoa naisehdokkaita.

Miksi Suomi ei voisi tarjota komissioon sekä mies- että naisehdokasta? Eikö se olisi hallituksen omankin tasa-arvo-ohjelman mukaista? Silloin keskusteluun voitaisiin nostaa kokonaan uusia nimiä: vihreistä vaikkapa Tarja Cronberg, Satu Hassi tai Heidi Hautala, jotka kaikki olisivat hyviä ehdokkaita komissaarin virkaan. Etten vetäisi liikaa vihreiden suuntaan, mainitaan vielä kolme muuta naista: Astrid Thors, Eva Biaudet ja Christina Gestrin.

Komissaarin nimitysasiassa voi tehdä myös kaksi muuta huomiota. Ensimmäinen koskee puoluepolitiikkaa. Vihreät ovat EU-parlamentin neljänneksi suurin ryhmä – mutta ilman paikkaa EU:n komissiossa. Vaalituloksesta riippuen on mahdollista, että jostakin EU-maasta täytyisi esittää myös vihreää komissaaria.

Toinen huomio koskee päätöksentekoa hallituksen nimityskysymyksissä. Vihreillä voisi olla hyviä syitä kannattaa myös komissaari Olli Rehnin jatkoa, mutta tästä ei ole koskaan käyty hallituksessa keskustelua. Hallitusyhteistyön pitäisi toimia niin, että keskeisissä asioissa kaikki hallituspuolueet ovat päätöksenteossa mukana.

Jaa sivu: