— Pekka Haavisto

Tarvitsemme sovitut rahat luonnonsuojeluun ja raiteille

Vihreiden eduskuntaryhmä käsitteli tänään kesäkokouksessaan valtiovarainministeriön budjettiehdotusta. Kokonaispaketti on pääosin hyvä, mutta ehdotuksesta puuttuu Vihreille tärkeitä, jo hallitusohjelmassa sovittuja asioita.

Esimerkiksi ympäristöasioissa hallitusohjelman pitäisi olla minimitaso, jolta lähdetään. Nyt luonnonsuojeluun, luontopalveluihin ja Itämeren suojeluun ehdotetaan huomattavasti vähemmän rahaa kuin hallitusneuvotteluissa sovittiin.

Vihreät neuvotteli ratahankkeisiin 35 miljoonan euron lisärahan vuosittain, mutta ehdotuksessa tästä uupuu 25 miljoonaa. Esimerkiksi Ruotsissa rataverkon kehittämiseen suhtaudutaan aivan toisenlaisella kunnianhimolla. Ruotsissa päätettiin äskettäin 350 miljoonan euron lisäpanostuksista raiteisiin kahden seuraavan vuoden aikana.

Kehitysyhteistyörahojen 0,7 prosentin tason etääntyminen voi puolestaan vaikuttaa heikentävästi Suomen kansainväliseen asemaan ja vaikutusvaltaan.

Hyvää budjetissa on kaikkein pienituloisimpien aseman parantaminen. Sadan euron korotus perusturvaan on ollut Vihreille tärkeä tavoite, ja nyt se toteutuu täysimääräisenä. Myönteistä on myös se, että työtulovähennys ja kunnallisveron perusvähennys keventävät pienituloisen palkansaajan verotusta. 10 000 euron vuosituloilla verotus kevenee noin kaksi prosenttiyksikköä ja 20 000 euron tuloilla noin yhden prosenttiyksikön.

Valtionosuuksien leikkaukset aiheuttavat kuitenkin monissa kunnissa paineita korottaa kunnallisverotusta, mikä voi vaikuttaa heikompiosaisten tilannetta. Me toivomme, että hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen tekee hallituskauden puolivälissä selvityksen, miten tämä vaikuttaa pienituloisten asemaan.

Syksyn budjettiriihessä edessä on vielä 100 miljoonan euron lisäsäästöistä. Me haluaisimme pohtia tässä yhteydessä veroratkaisuja. Suomessa on 200 erilaista verotukea, ja ne maksavat 18 miljardia euroa vuodessa. Säästöjä olisi saatavissa erilaisista ympäristölle haitallisista tuista. Perattavaa voisi olla esimerkiksi maa- ja metsätalouden verotuissa, liikenneveroissa ja valmisteveroissa.

Jaa sivu: