— Pekka Haavisto

Omistajaohjaus: Hiirulainen, Houdini vai Clark Kent?

Tänään eduskunnassa käytiin hyvä keskustelu omistajaohjauksesta. Aika keskustelulle oli otollinen, sillä omistajaohjauksessa on tapahtunut paljon, ja paljon on tapahtumassa.

Kun valtion roolia omistajana mietitään, valtio ei voi olla Herra Hiirulainen, kokoaan pienempi toimija - aivan kuten kollegani, työministeri Ihalainen on todennut.

Valtio ei myöskään ole Taikuri Houdini, joka pystyisi muuttamaan tilinpäätösten ja taseiden miinukset plussiksi. On aika toimia, jos näemme valtio-omisteisen yhtiön kyntävän liian syvälle, ilman valmiutta tulevaisuuteen kohdistuviin investointeihin.

Valtio-omistusta voi hahmottaa esimerkiksi nelikentässä vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.

Vahvuuksiin valtiolla on aina kuulunut pitkäjänteisyys ja kärsivällisyys. Valtion ei tarvitse tehdä hätiköityjä ratkaisuja. Talousmyllerrystenkin keskellä voidaan ajaa pitkillä valoilla. Toisaalta reagointikyvyn hitaus voi muodostua myös valtiolle heikkoudeksi. Omistajapolitiikkaakin täytyy tehdä ajassa.

Jos reagointi ja muuttuminen jäävät liian hitaiksi, uhkana on näivettyminen ja vanhaan takertuminen. Kaikki tietävät, mitä tapahtuu yritystoiminnalle, joka ei investoi – se kuolee.

Valtion mahdollisuudet näen aktiivisena omistajana, joka on viemässä myös Suomen rakenteita kohti uutta taloutta.

Maailmantalouden laskusuhdanne, teollisen työn siirtyminen halvemman kustannustason maihin ja vasta aluillaan oleva digitaalinen vallankumous ovat muuttaneet merkittävällä tavalla koko sitä toimintaympäristöä, jossa valtion kokonaan tai osittain omistamat yhtiöt tänä päivänä toimivat.

Kun ympäröivä todellisuus muuttuu, pitää tarkastella myös toiminta- ja ajattelutapoja. Valtion hallinnollisten rakenteiden tulee olla nykymaailmaan sopivat. Valtion ja kansalaisten kokonaisedun pitää olla myös omistajaohjauksen ytimessä.

Valtion omistama Solidium ja myös sen pienempi sisar Governia ovat paitsi myynti-, myös ostoliikkeitä, joiden pitäisi pystyä toimimaan molempiin suuntiin. Tällaisella toiminnalla voi olla arvokas merkitys esimerkiksi rakennemuutoksen tukemisessa, työpaikkojen synnyttämisessä ja Suomen edelläkävijyydessä tulevaisuuden kasvualoilla.

Omistaja-ohjauksessa olisi tilaa myös uusille Solidiumin ja Governian kaltaisille työkaluille, joiden kautta valtio voisi nopeastikin panostaa koko maan tulevaisuudelle tärkeisiin hankkeisiin.

Myös omistajapolitiikan pitkäjänteisyys on tärkeää. Tuotto-odotuksia ei voida laskea vain lyhyellä tähtäimellä, vaan toiminnan on kokonaisuudessa oltava yli vaalikausien ulottuvaa. Pitkäjänteisyys tarkoittaa yhtäältä sitä, ettei merkittävistä perinteisistä aloista luovuta yön yli, voitot mielessä, mutta toisaalta myös sitä, että uskalletaan tehdä tarpeeksi kauas tulevaisuuteen yltäviä ratkaisuja, jotka osaltaan takaavat sen, että kestävä taloudellinen ja yhteiskunnallinen tuotto on pysyvää.

Ehkä oikea rooli valtio-omistajuuteen olisikin siis Herra Hiirulaisen tai Taikuri Houdinin sijaan Clark Kent. Luokan nörtti, ainakin yritysvastuussa luokan paras oppilas, josta tarvittaessa puseron alta paljastuisi superkova teräsmies – Suomen ja suomalaisten työpaikkojen etujen puolustaja nopeasti muuttuvassa maailmassa.

 

Jaa sivu: