— Pekka Haavisto

Kehitysyhteistyötä tehdään ajassa

Pekka Haavisto.

Kolme tuntia eduskunnan ministeriaitiossa osallistumassa keskusteluun uudesta kehityspoliittisesta selonteosta. Se oli osa tämän päivän ohjelmaa. Tärkein nyt meneillään oleva kansainvälinen neuvotteluhanke on ”uusista vuosituhattavoitteista” päättäminen niin sanotussa post-2015 –prosessissa.

Vuonna 2000 päätetyt YK:n vuosituhattavoitteet ovat toimineet monella tavalla hyvin. Esimerkiksi Afrikan Unionissa maat ovat miltei kilpailleet lukutaidon edistämisessä tai lapsikuolleisuuden vähentämisessä. Tansaniassa ja Etiopiassa yli 95 % 7-vuotiaista lapsista aloittaa koulunkäynnin. Näin sen pitikin mennä.

Siksi syksyyn 2015 päättyvä uusien tavoitteiden valmistelu on tärkeä etappi. Köyhyyden poistamisen, koulutuksen, terveyden ja tasa-arvon rinnalle nousevat entistä voimakkaammin ympäristökysymykset: ilmastonmuutoksen torjunta, valtameret, luonnon monimuotoisuus. Kehitystä ei ole ilman ympäristön kestävää käyttöä ja suojelua.

Usein YK:ssa neuvotteluissa ovat vastakkain olleet perinteiset teollisuusmaat ja kehitysmaita edustava G77+Kiina –ryhmä. Nyt pakkaa on tullut sekoittamaan kaikkein hauraimpia valtioita edustava ”g7+” –ryhmä, johon kuuluu tällä hetkellä 19 maata Itä-Timorista Sierra Leoneen, Somaliasta Afganistaniin. Nämä hauraat valtiot haluavat kehityksensä omiin käsiinsä. Maiden päiden ylitse ei voi enää tehdä päätöksiä.

Esimerkkinä uusista tuulista on maiden halu kehittää omia verojärjestelmiään. Kaikki tietävät ”Lääkärit ilman rajoja” –järjestön, mutta nyt on syntynyt ”Verotarkastajat ilman rajoja” – halu auttaa kehitysmaita luomaan omia verotuloja. Luonnonvarat ja niiden kestävä käyttö antavat hyvän perustan verotuksen kehittämiselle. Pääomapaon estäminen, hallinnon läpinäkyvyys ja korruption vastustaminen ovat avainsanoja.

Tämän päivän eduskuntakeskustelu osoitti, että muutoksen tuulet puhaltavat myös kehitysyhteistyön sisällöissä. Halu kantaa globaalia vastuuta on entinen, mutta verojärjestelmien kehittäminen tai kaikkein hauraimpien valtioiden tukeminen ulos epävakaudesta kertovat, että kehitysyhteistyö muuttuu ajan mukana.