— Pekka Haavisto

Pekka Haavisto: Onnea Suomi

Viime aikoina on nähty järkyttäviä kuvia sotatantereilta Irakista ja Syyriasta, siviilien jäämisestä pommitusten jalkoihin Gazassa, uskonnon varjolla tehdyistä julmuuksista Keski-Afrikan tasavallassa ja humanitaarisen kriisin pahenemisesta Itä-Ukrainassa.

Yhteistä näille sodan kuville on, että niissä siviilit ovat sotatapahtumien keskellä ja sodan uhreja. Raakuudet tiivistyvät tavallisten ihmisten ahdinkoon. Joissakin sodan kuvissa myös lapset ovat uhreja, toisissa lapset ovat raakuuksien tekijöitä.

Erityisen katkera tilanne on sen vuoksi, että siviiliväestön suojeleminen sodan keskellä pyrittiin ratkaisemaan jo vuonna 1864. Silloin solmittiin Punaisen Ristin perustajan Henri Dunantin aloitteesta Genevessä sopimus, joka koski haavoittuneiden ja sairaiden sotilaiden huoltoa. Sitä on myöhemmin täydennetty ja laajennettu uusilla sopimuksilla.

Nykyiset Geneven sopimukset suojaavat sekä sodassa haavoittuneita, sotavankeja että siviiliväestön kohtelua sodan keskellä. Kansainvälinen humanitaarinen oikeus suojelee ihmisryhmiä, jotka eivät osallistu taisteluihin.

Ensimmäisen ja toisen maailmansodan kokemukset loivat vielä vahvistivat tarvetta siviilien suojeluun. Epäonnistuttuaan siviilien suojelussa Srebrenicassa ja Ruandassa YK hyväksyi suojeluvastuun periaatteen, jossa maan itsemääräämisoikeuteenkin voidaan puuttua silloin, kun kansanmurha uhkaa. Lisäksi YK:n päätöslauselma 1325 suojelee naisia ja tyttöjä konfliktien keskellä.

Kaikki nämä säännöt tuntuvat nyt olevan hukassa niin Syyriassa, Irakissa, Gazassa, Keski-Afrikan tasavallassa kuin Itä-Ukrainassakin.

Kansalaisia voi ja tulee suojella myös heidän omilta vallanpitäjiltään. Suomen on oltava yksi niistä maista joka muistuttaa maailmalla, että myös sodankäynnillä on säännöt. Suomen tulee ulkopolitiikassaan korostaa humanitaarisen oikeuden periaatteita ja sitä, että sotien ja konfliktien aikana tapahtuvat ihmisoikeusloukkaukset eivät saa koskaan jäädä rankaisematta. Myös Suomen tuki kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle on tärkeää. Sodan aikana tehdyt rikokset ovat rikoksia muiden joukossa.

Ministeri Haavisto osallistuu ulkoministerin sijaisena Brysselissä 15.8. pidettävään EU:n ulkoministerikokoukseen. Ulkoasiainneuvoston aiheina ovat Irak, Lähi-itä, Libya ja Ukrainan tilanne. Kokouksessa käsitellään etenkin humanitääristä tilannetta ja avun tarvetta näillä alueilla.

Jaa sivu: