— Pekka Haavisto

ISIS on pysäytettävä

Pekka Haavisto.

ISIS on luonteeltaan uudenlainen radikaali-islamistinen poliittinen ja sotilaallinen liike. Se pyrkii luomaan uutta, rajat ylittävää islamilaista aluetta ("suurta kalifaattia"), eikä se kunnioita valtioiden rajoja eikä olemassaolevia kansainvälisiä sopimuksia.

ISIS on vienyt barbarian uudelle tasolle. Sen tapa kohdella siviiliväestöä valtaamillaan alueilla ja vastustajiaan rikkoo kaikkia ihmisoikeuksien periaatteita ja sodankäynnin pelisääntöjä, mestauksineen ja elävältä polttamisineen. Olemme nähneet tästä jo liian monia karmeita esimerkkejä. Nämä rikokset on paitsi tuomittava, myös saatettava niihin syyllistyneet aikanaan rikosoikeudelliseen vastuuseen. Sen vuoksi kaikkien ihmisoikeusrikosten dokumentointi nyt on tärkeää.

YK:n turvallisuusneuvosto pyysi elokuussa 2014 päätöslauselmassaan 2170 jäsenmaita ryhtymään ”kaikkiin mahdollisiin toimiin, jotka ovat tarpeen, soveliaita ja kansainvälisen oikeuden mukaisia, joilla pystytään vastustamaan ISIL:n toimintaa”.

Suomen suunniteltu koulutustuki Erbilissä kurdien peshmerga-joukoille – peshmerga tarkoittaa kuoleman uhmaajaa – on osa tähän turvaneuvoston pyyntöön vastaamista. Hankkeella on myös Irakin hallituksen tuki, vaikka sillä ei olekaan juuri sananvaltaa kurdien Pohjois-Irakissa hallinnoimalla alueella.

On selvää, että ISIS:n pysäyttämiseen tarvitaan myös sotilaallisia keinoja. Tämän lisäksi on käytävä kiinni ongelman alkusyihin: Saddam Husseinin hallinnon kaatumisen jälkeen tapahtuneeseen sunnien syrjäyttämiseen Irakin hallinnosta. Tämä "puhdistus" on jättänyt jälkeensä katkeruutta, ja tuonut entisten baath-puolueen jäsenten hiljaista tai aktiivista tukea ISIS:lle. Sunneille on varattava oikeudenmukainen osa Irakin hallinnossa.

Kurdien oman armeijan tukeminen ei ole ongelmatonta. Kurdialueen tavoitteena Irakin sisällä on kasvava itsehallinto ja tulevaisuudessa oman kurdivaltion synty. Asia ei ole helppo myöskään naapurimaille Syyrialle ja Turkille. Kun nyt koulutamme joukkoja teemme sen tietoisena siitä, että samaa sotilasvoimaa voidaan joskus käyttää kurdien itsenäisyystaisteluun.

ISIS:n vierastaistelijoiden suuri määrä ja radikaali-islamistiset tulkinnat tuovat koulutustoimintaan aivan erityisiä riskejä. ISIS osaa pelottamisen ja nöyryyttämisen taktiikan, joilla on suora vaikutus kotiyleisöön. Vierastaistelijat voivat tuoda myös mukanaan iskuja ISIS:n vastaisen rintamaan osallistuviin maihin, kuten Suomeen. Tämä nostaa riskitasoa Suomessa. Pelon edessä ei pidä jättää tekemättä oikeaksi katsomiaan asioita, mutta päätöstä tehtäessä täytyy tietää, miten riskit kasvavat.

Iskujen ja kidnappausten vuoksi suomalaisten kouluttajien omasuoja eli oman turvallisuuden järjestäminen Erbilissä ja heidän toiminta-alueellaan on tärkeää. Tietojen mukaan avun vastaanottaja on pannut rajoituksia tähän muun muassa panssaroitujen ajoneuvojen osalta. Tällaisten rajoitusten asettamista ei voi hyväksyä. Omasuojan on perustuttava suomalaisten ja kansainvälisten kouluttajien omaan arvioon riskeistä, ja suoja on järjestettävä sen mukaisesti. Emme halua kuulla että jollekin on käynyt huonosti siksi, että suomalaisen sotilaan työturvallisuudesta ei ole huolehdittu.

Suomen on muodostettava kokonaisvaltainen politiikka omasta roolistaan ISIS:iä vastaan. Siihen tulee kuulua kolme elementtiä: 1) Irakia ja Syyriaa koskevan rauhanomaisen ratkaisun edistäminen ja eri osapuolet mukaanottavien hallintorakenteiden tukeminen. 2) Suomesta alueelle lähtevien taistelijoiden virran tyrehdyttäminen ja alueelta palaavien sotarikosten käsittely sekä näiden uudelleen integrointi yhteiskuntaan. 3) Sotilaallisen koulutusavun antaminen ISIS:n vastaisille joukoille sekä varustautuminen mahdollisiin tuleviin, YK:n mandatoimiin rauhanturvaoperaatioihin alueella.

Jaa sivu: