— Pekka Haavisto

Lakien valmistelussa tarvitaan avoimuutta ja asiantuntemusta

Pekka Haavisto

Opposition tänään käsittelyssä oleva välikysymys ei käsittele vain hallintarekisterilainsäädännön valmistelua, vaan laajemmin lainvalmistelun, avoimuuden ja hyvän hallinnon periaatteita valtionhallinnossa. Menneestä prosessista on mielestämme jotakin opittavaa.

Me vihreät annamme arvon valtiovarainministeri Alexander Stubbin anteeksipyynnölle eduskunnan kyselytunnilla. Uskomme, että väärien tietojen osalta kysymys on ollut inhimillisestä erehdyksestä, joita me kukin vuorollamme teemme.

Lainsäädäntövalmistelun taso on demokratian toimivuuden kannalta keskeinen kysymys. Viimeksi asian on nostanut esille eduskunnan vastavalittu pääsihteeri Maija-Leena Paavola.

Jos viranomaisten ja riippumattomien asiantuntijoiden rooli lainvalmistelussa heikkenee, tilalle tulevat erilaiset edunvalvojat valmiine ehdotuksineen. Olisi tärkeää käyttää lainvalmistelussa asiantuntemusta myös intressipiirien ulkopuolelta, muun muassa yliopistoista. Dosentti ei saa olla kirosana.

Tietopohjainen päätöksenteko ja avoin valmistelu parantavat lainvalmistelun tasoa ja lisäävät kansalaisten luottamusta. Ei saa syntyä vaikutelmaa, että lakeja Suomessa valmistellaan suppeasti valittujen eturyhmien kanssa ilman julkista ja avointa keskustelua.

Hallintarekisteriasian valmisteluun liittyy myös kysymys toimittajien tiedonsaantioikeudesta ha tasapuolisesta kohtelusta. Valtiovarainministeriön vero-osaston kriittistä lausuntoa ei ollut viety valtioneuvoston hankerekisteriin, jonne lausunnot ja hankkeen eteneminen yleensä kirjataan.

Ministeriö myös suunnitteli tiedotustilaisuutta, jonne nimeltä mainittu toimittaja ei ollut tervetullut. Asian tultua julkisuuteen tämä onneksi korjattiin. Valtioneuvoston ja ministeriöiden on palveltava myös tasapuolisesti kaikkia toimittajia ja tiedotusvälineitä.

Elämme lobbarien ja edunvalvojien aikakautta. Tässä ei ole sinänsä mitään pahaa, kunhan kansalaisten, järjestöjen ja yritysten tasapuolisesta kohtelusta pidetään huolta, ja lainsäädäntötyössä kunnioitetaan asiantuntemusta.

Euroopan Unionissa on otettu käyttöön malli, jossa eri edunvalvojat vapaaehtoisesti rekisteröityvät ns. lobbari- eli avoimuusrekisteriin, jolloin toiminta on mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää. Lobbarirekisterin käyttöönottoa Suomessakin ovat ehdottaneet mm. kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen ja SDP:n entinen kansanedustaja Mikael Jungner.

Me vihreät kannatamme tällaista avoimuusrekisteriä. Se lisäisi poliittisen päätöksenteon avoimuutta, ja tekisi nykyistä näkyvämmäksi sen, mitkä erilaiset intressitahot pyrkivät päätöksentekoon ja lainsäädäntötyöhön vaikuttamaan.

Avoimuusrekisteri olisi yksi hyvä tapa kehittää demokraattista päätöksentekoa oikeaan suuntaan. 

 

Lue Pekka Haaviston välikysymyskeskustelussa käyttämä vihreiden ryhmäpuheenvuoro täältä.