— Pekka Haavisto

Arktinen ei ole vain öljynporausta

”Arktinen” ei saa merkitä vain  öljynporausta.

Eduskunta kävi ennen joululomalle lähtöään pitkän keskustelun Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta valtioneuvoston selonteon pohjalta.

Ulkopolitiikassa tapahtuu nyt niin paljon asioita, että kesäkuussa annettu selonteko oli jo monin osin vanhentunut. Sen piiriin ei mahtunut sen enempää Brexitiä kuin Trumpin valintaakaan.

Viimeaikaiset terrori-iskut - Pariisi, Bryssel, Nizza ja nyt Berliini – osoittavat äärijärjestöjen pyrkimyksiä siirtää Lähi-Idän sotanäyttämöä myös Eurooppaan. Me suomalaiset haluamme ilmaista syvän osanottomme Berliinin iskun uhreille. Terrorismin ja sen juurien kitkeminen on yhteinen tavoitteemme.

Tuomitsemme jyrkästi myös attentaatin Venäjän suurlähettilästä Andrei Karlovia kohtaan Ankarassa. Väkivalta synnyttää vain lisää väkivaltaa.

Me vihreät katsomme, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa näinä aikoina kaksi asiaa on ylitse muiden: aktiivinen tuki konfliktialueiden rauhanpyrkimyksille mm. rauhanvälityksen, siviilikriisinhallinnan ja rauhanturvan keinoin, sekä kansallisen kriisinsietokyvyn kasvattaminen mm. syrjäytymistä ehkäisemällä, vihapuheen torjumisella, huoltovarmuuden lisäämisellä sekä oman puolustuksen pitämisellä ajanmukaisena.

Suurvaltojen väliset jännitteet ovat kasvaneet. On tärkeä etsiä alueita, joilla Suomi voi toimia yhteistyön rakentajana. Sellainen alue on esimerkiksi arktinen yhteistyö. Ensi keväänä alkava Arktisen neuvoston puheenjohtajuus tarjoaa Suomelle tähän mahdollisuuden.

Kun Arktista neuvostoa käynnistettiin vuonna 1996 Ottawan julistuksella, me julistuksen allekirjoittaneet ministerit nostimme esiin kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen, arktisen luonnon herkkyyden ja alkuperäiskansojen kunnioittamisen. Tuore ilmoitus presidentti Obamalta arktisen öljynporauksen kieltämisestä on tärkeä päätös. Arktinen ei saa merkitä vain öljynporausta.

Viime vuonna YK:ssa hyväksyttiin kestävän kehityksen Agenda 2030 - seuraavan 15 vuoden kansainvälinen ohjelma kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Se muodostaa linjan, jossa tasa-arvo, ihmisoikeudet, ympäristö, hauraiden valtioiden tukeminen ja rauhanvälitys ovat osa pitkän aikavälin kansainvälistä ohjelmaa. Tälle ohjelmalle Suomenkin on omin toimin ja kehitysyhteistyön kautta annettava täysi tuki.